[Lyrics] Upside Down - Diana Ross

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Upside Down

I said upside down
You're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me

Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round

Instinctively you give to me
The love that I need
I cherish the moments with you
Respectfully I see to thee
I'm aware that you're cheating
When no one makes me feel like you do

Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round

I know you got charm and appeal
You always play the field
I'm crazy you are mine
As long as the sun continues to shine
There's a place in my heart for you
That's the bottomline

Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round

Instinctively you give to me
The love that I need
I cherish the moments with you
Respectfully I see to thee
I'm aware that you're cheating
But no one makes me feel like you do

Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round

Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round

Upside down you're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me
I see to thee respectfully

Upside down you're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me
I see to thee respectfully

I said a upside down you're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me

Đảo ngược

em đã nói rằng đảo ngược
anh thay đổi em
anh trao đi tình yêu theo bản năng
xoay vòng, anh thay đổi em

đảo ngược
chàng trai ạh, anh thay đổi em
trong lộn ra
xoay vòng và xoay vòng
rồi đảo ngược
chàng trai ạh, anh thay đổi em
trong lộn ra
xoay vòng và xoay vòng

theo bản năng anh trao cho em
tình yêu mà em cần
em ấp ủ khỏanh khắc này với anh
Em nhìn anh đầy tôn trọng
Rồi em nhận ra anh lừa dối
khi mà chẳng có ai làm em cảm thấy như anh

đảo ngược
chàng trai ạh, anh thay đổi em
trong lộn ra
xoay vòng và xoay vòng
rồi đảo ngược
chàng trai ạh, anh thay đổi em
trong lộn ra
xoay vòng và xoay vòng

Em biết anh có sự hấp dẫn và mời mọi
anh luôn "chơi" bằng khả năng
em mê đắm anh là của em
chỉ cần mặt trời tiếp tục tỏa sáng
Có một chỗ trong tim em dành cho anh
đó là ở cuối giới hạn

đảo ngược
chàng trai ạh, anh thay đổi em
trong lộn ra
xoay vòng và xoay vòng
rồi đảo ngược
chàng trai ạh, anh thay đổi em
trong lộn ra
xoay vòng và xoay vòng

theo bản năng anh trao cho em
tình yêu mà em cần
em ấp ủ khỏanh khắc này với anh
Em nhìn anh đầy tôn trọng
Rồi em nhận ra anh lừa dối
khi mà chẳng có ai làm em cảm thấy như anh

đảo ngược
chàng trai, anh biến đổi em
từ trong ra ngòai
quanh quẩn xung quanh
đảo ngược
chàng trai, anh biến đổi em
trong ra ngòai
cứ quanh quẩn

đảo ngược
chàng trai, anh biến đổi em
từ trong ra ngòai
quanh quẩn xung quanh
đảo ngược
chàng trai, anh biến đổi em
trong ra ngòai
cứ quanh quẩn

sự đảo ngược, anh làm biến đổi em
Anh trao đi tình yêu cách bản năng
cứ quanh quẩn, và anh làm biến đổi em
em nhìn anh đầy tôn trọng

sự đảo ngược, anh làm biến đổi em
Anh trao đi tình yêu cách bản năng
cứ quanh quẩn, và anh làm biến đổi em
em nhìn anh đầy tôn trọng

em nói đó là sự đảo ngược khi anh thay đổi em
anh trao tình yêu cách bản năng
cứ quanh quẩn và anh thay đổi em


 
×
Top Bottom