[Lyrics] Code Lyoko A World Without Danger - Lode Lyoko

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

There is a world, that is virtual and different.
It can be so cold, make us stand up for what's right.
Our hope through our life, is if we reset it to the start!

(Refrain)
Here we are, going far, to save all that we love;
If we give, all we've got, we will make it through.
Here we are, like a star, shining bright on your world;

Today, make Evil go away!

Code Lyoko, we'll reset it all.
Code Lyoko, be there when you call!
Code Lyoko, we will stand real tall.
Code Lyoko, stronger after all!

A world of machines, it can shadow human nature.
And all that we need, is the way to find the answer.
But one thing is sure, you can count on us for good!


(Refain)

Code Lyoko, we'll reset it all.
Code Lyoko, be there when you call.
Code Lyoko, we will stand real tall.
Code Lyoko, stronger after all!

We'll do our best, to never let you down.
We're up to the test, to turn this world around!
Mật mã Lyoko- Một thế giới không còn nguy hiểm


Có 1 thế giới, nơi có thực mà rất khác.
Nó có thể quá lạnh lùng, khiến chúng tôi đấu tranh cho lẽ phải.
Niềm hy vọng theo suốt cuộc đời chúng tôi, nếu chúng tôi đặt nó về thuở ban đầu!

Chúng tôi đây, tiến xa, để cứu lấy tất cả những gì chúng tôi yêu quý;
Nếu chúng tôi trao, tất cả những gì chúng tôi có, chúng tôi sẽ thực hiện đến cùng.

Chúng tôi đây, như ngôi sao, sáng chiếu trong thế giới của bạn;
Hôm nay, dẹp yên Evil!

Code Lyoko, chúng tôi sẽ thiết lập lại tất cả.
Code Lyoko, ở đó khi bạn gọi!
Code Lyoko, chúng tôi sẽ đứng thật cao.
Code Lyoko, mạnh mẽ hơn sau tất cả!

Một thế giới máy móc, nó có thể che đi nhân tính.

Và tất cả những gì chúng tôi cần, là con đường tìm đến câu trả lời.
Nhưng có một điều chắc chắn, bạn có thể trông đợi điều tốt đẹp ở chúng tôi!

Code Lyoko, chúng tôi sẽ thiết lập lại tất cả.
Code Lyoko, ở đó khi bạn gọi!
Code Lyoko, chúng tôi sẽ đứng thật cao.
Code Lyoko, mạnh mẽ hơn sau tất cả!

Chúng tôi sẽ làm hết mình, để 0 làm bạn thất vọng.
Chúng tôi vượt qua thử thách, để xoay chuyển thế giới này!


 

×
Quay lại
Top