[Lyrics] We Are The World - USA For Africa

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️There comes a time when we need a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
Oh, and it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all

We can't go on pretending day by day
That someone, somehow will soon make a change

We're all a part of God's great big family
And the truth - you know love is all we need

(CHORUS)
We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
so let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives

It's true we'll make a better day
Just you and me

Well, send'em your heart
So they know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us
By turning stone to bread
And so we all must lend a helping hand


(REPEAT CHORUS)

When you're down and out
There seems no hope at all
But if you just believe
There's no way we can fall
Well, well, well, let's realize
That one change can only come
When we stand together as one


(REPEAT CHORUS AND FADE)
Có lúc chúng ta cần một lời kêu gọi thật sự
Khi thế giới phải đoàn kết thành một khối
Có nhiều người đang chết
Ôi, và tới lúc giúp đỡ cuộc đời này
Món quà tuyệt vời nhất

Chúng ta không thể cứ ngày qua ngày giả vờ

Rằng ai đó, bằng cách nào đó sẽ sớm tạo ra sự thay đổi
Chúng ta đều là một phần của đại gia đình của Chúa
Và sự thật - bạn biết đấy, tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần

(Điệp khúc)
Chúng ta là thế giới này, là những trẻ em
Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn
Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi
Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn

Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình
Thật đấy, chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
Chỉ có bạn và tôi thôi

Ừ, hãy trao họ trái tim của bạn
Để họ biết rằng có ai đó quan tâm
Và cuộc đời họ sẽ mạnh mẽ hơn và tự do
Như Chúa đã chứng thực cho chúng ta thấy
Bằng cách hóa đá thành bánh mì

Và vì thế, chúng ta đều phải đưa tay giúp đỡ

(Điệp khúc)

Khi bạn rã rời và kiệt quệ
Có vẻ như chẳng còn hi vọng nữa
Nhưng nếu như bạn chỉ cần tin tưởng
Thì chúng ta không thể nào thất bại đâu
Ừ, chúng ta hãy cùng nhận thức
Rằng một sự thay đổi chỉ có thể đến

Khi chúng ta đoàn kết cùng nhau

(Điệp khúc)

 

×
Quay lại
Top