[Lyrics] Kings Of The World - Gérard Presgurvic

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️ROMEO
Kings of the world running our lives
Powerful husbands with ambitious wives
Ever-so-smug 'cause they make all the rules
They are not kings, just a bunch of old fools

BENVOLIO
Kings of the world planning ahead

They haven't noticed they're already dead
They eat the fat and they toss us the bones
Transparent kings sitting on paper thrones

CHORUS
We know how to live we squeeze the juice from every moment
We make love day after day night after night we sing we dance
It makes no sense in being careful not when time files like an arrow
We take every risk that's out there we're prepared to take that chance

We are the...

MERCUTIO
Kings of the world, free as the wind
Looking for sins that we haven't yet sinned
They think they're smart, but they're really quite dumb
You miss the tune when you're banging your drum

ROMEO & BENVOLIO

Kings of the world, they're just a joke
They are not kings, they're just misguided folk
Boring as hell and as dull as can be

BENVOLIO
One thing's for sure: they would love to be me!

Repeat CHORUS

ROMEO

We'll take the chance!

Repeat CHORUS (x2)

Time is like an arrow
We take every risk that's out there
We'll take the chance
Kings of the World!
ROMEO

Những bậc đế vương trốn điều khiển cuộc sống của chúng ta
Quyền lực tối cao cùng những bà vợ tham vọng
Cực kì thiển cận bởi vì họ tung ra tất cả đạo luật
Họ không phải những ông vua, mà chỉ chỉ là một lũ già ngu xuẩn.

BENVOLIO
Những ông vua của thế gian này ngự ở trên cao kia
Họ vẫn chưa để ý rằng mình đã chết
Họ ăn những thứ béo bở và quẳng lại cho ta đống xương

Đường đường những vị vua ngồi trên ngai vàng bằng giấy.

CHORUS
Biết sống sao đây, lúc nào cũng ép nước quả chăng
Chúng ta gây dựng nên tình yêu từng ngày từng đêm, chúng ta hát ca và nhảy múa
Cẩn thận chẳng có ý nghĩa gì cả, không phải là khi thời gian lao đi như tên bắn
Chúng ta cứ liều, và cũng chuẩn bị để nắm bắt lấy cơ hội
Chúng ta là…MERCUTIO
Những ông hoàng của thế gian, tự tại như ngọn gió
Tìm kiếm những tội ác mà chúng ta chưa từng phạm phải
Họ nghĩ họ thông minh, nhưng khá là xuẩn ngốc
Các ngài đã lỡ nhịp khi gõ mấy cái trống của các ngài

ROMEO & BENVOLIO
Những ông hoàng của thế giới, đúng là một trò đùa

Học không phải những bậc quân vương, mà chỉ là những kẻ nông hội bị xui khiến
Ngán ngẩm và đần độn chết đi được

BENVOLIO
Có một điều chắc chắn là: họ muốn trở thành người như tôi!

Repeat CHORUS

ROMEO
Chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội!


Repeat CHORUS (x2)

Thời gian thì như tên bắn
Chúng ta cứ liều
Chúng ta phải nắm lấy cơ hội
Hỡi những bậc đế vương thế giới!


 
×
Quay lại
Top