[Lyrics] Kings will be kings - Helloween

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Kings will be kings

All you have said is still in my ears
You must have thought you're infallible
Oh no oh no
You're not gonna say that much anymore

Welcome to my peculiar dream
Fact is that I'm here I'm the master of reality
Hard to see?
But it's real and you will read me

So many ways to go
Before we're sanctified
Few will be chosen ones
Until we fade and die

Kings will be kings
Pawns will be pawns
Aeons of tears
Wild and severe
Blessed be the young
Strong enough to bear
What before long
Will come, Will be, might never disappear

I know that pride's before the fall
How can I fall if there's none left at all
Tell me tell me
How far can one fall from down below?

It's either time or ev'ryone round
To show us what or who might be exchangable
Disposable
In the game of life we're playing

Close to eternity
I spread my wings and fly
Like from a distant age
I rule and you obey

Kings will be kings
Pawns will be pawns
Aeons of tears
Wild and severe
Blessed be the young
Strong enough to bear
What before long
Will come, Will be, might never disappear
Vua sẽ là vua

Nhưng lời ngươi vừa nói còn lởn vởn trong ta
Ngươi đã tin rằng ngưới không bao giờ chiến bại
Không, không đâu
Ngươi sẽ không còn nói lại điều đó được một lần

Hãy đến đây trong giấc mơ kỳ dị
Trong đó ta là chủ nhân của mọi điều
Không thấy sao?
Nhưng đó là thực và ngươi sẽ hiểu

Có rất nhiều ngã rẽ
Trước khi chúng ta được hóa thánh thần
Vài người sẽ được chọn ra
Cho đến khi chúng ta héo tàn và chết

Những vì vua sẽ là vua
Những con tốt sẽ là con tốt
Những niên kỷ của nước mắt
Hoang dại và khốc tàn
Tuổi trẻ là thánh thần
Vững mạnh để đánh tan...
Những gì từ lâu...
...sẽ đến và đang đến, có thể không nhạt mờ


Ta biết đó là niềm kiêu hãnh trước khi thất bại
Làm sao ta ngã xuống nếu không còn vương vấn điều gì
Hãy nói cho ta
Cực cùng sâu thẳm nào một người ngã xuống

Đó là thời gian hay chỉ là vòng lẩn quẩn của mọi người
Để chỉ ra cho chúng ta điều có thể đổi thay
Chỉ để một lần
Trong trò chơi cuộc sống

Đến gần niềm bất tử
Ta sải cánh và bay
Như từ lúc xa xôi
Ta nói và ngươi tuân mệnh

Những vì vua sẽ là vua
Những con tốt sẽ là con tốt
Những niên kỷ của nước mắt
Hoang dại và khốc tàn
Tuổi trẻ là thánh thần
Vững mạnh để đánh tan...
Những gì từ lâu...
...sẽ đến và đang đến, có thể không nhạt mờ

 
×
Quay lại
Top