[Lyrics] We Are - Anna Johnson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
See the devil on the doorstep now (my oh my)
Telling everybody oh just how to live their lives
Sliding down the information highway
Buying in just like a bunch of fools
Time is ticking and we can't go back (my oh my)

What about the world today
What about the place that we call home
We’ve never been so many
And we've never been so alone

(Chorus)
You keep watching from your picket fence
You keep talking but it makes no sense
You say we're not responsible
But we are, we are
You wash your hands and come out clean
Fail to recognise the enemies within
You say we're not responsible
But we are, we are, we are, we are

One step forward making two steps back (my oh my)
Riding piggy on the bad boys back for life
Lining up for the grand illusion
No answers for no questions asked
Lining up for the execution
Without knowing why

(Chorus)
You keep watching from your picket fence
You keep talking but it makes no sense
You say we're not responsible
But we are, we are
You wash your hands and come out clean
Fail to recognise the enemies within
You say we're not responsible
But we are, we are, we are, we are

It’s all about power then
Take control
Breaking the rule
Breaking the soul
They suck us dry till there’s nothing left
My oh my, my oh my

What about the world today
What about the place that we call home
We' ve never been so many
And we've never been so alone.... so alone

(Chorus)
You keep watching from your picket fence
You keep talking but it makes no sense
You say we're not responsible
But we are, we are
You wash your hands and come out clean
Fail to recognise the enemies within
You say we're not responsible
But we are, we are, we are, we are

It’s all about power then (we are)
Take control (we are)
Breaking the rule (we are, we are)
Breaking the soul (we are)
They suck us dry till there’s nothing left (we are, we are)
My oh my, my oh my

We are
We are (its all )
We are
We are, we are (take control)
We are
We are
It’s all about power
Then take control
Nhìn quỷ dữ đang lởn vởn trước thềm nhà
Bảo mọi người cách sống cuộc đời của họ
Trượt đi trên xa lộ thông tin
Xùy tiền như một lũ ngốc
Thời gian trôi đi và chúng ta không thể quay lại

Thế giới ngày nay đã ra làm sao
Nơi chúng ta gọi là gia đình đã hóa cái gì
Chúng ta chẳng bao giờ là quá đông đúc
Và chúng ta cũng chưa bao giờ quá lẻ loi

[Điệp khúc]
Bạn cứ chong chong mắt từ hàng rào của mình
Bạn cứ ra rả mà chẳng có tí nghĩa gì
Bạn nói chúng ta không cần có trách nhiệm
Nhưng thật ra là chúng ta có đó
Bạn phủi tay và trở nên trong sạch
Không nhận ra những kẻ thù ngay chính trong lòng mình
Bạn nói chúng ta không cần có trách nhiệm
Nhưng thật ra là chúng ta có đó

Một bước tiến tạo hai bước lùi
Cả đời cưỡi lợn trên lưng lũ trai hư
Xếp hàng cho những ảo ảnh tiền tài
Không có câu trả lời cho những câu hỏi chưa được nêu
Xếp hàng cho sự xử tử
Mà chẳng biết lý do tại sao

[Điệp khúc]

Tất cả chỉ là vấn đề quyền lực
Kiểm soát
Phá vỡ luật lệ
Xé nát tâm hồn
Chúng hút cạn kiệt chúng ta cho đến khi chẳng còn lại gì
Ôi, trời đất ơi

Thế giới ngày nay đã ra làm sao
Nơi chúng ta gọi là gia đình đã hóa cái gì
Chúng ta chẳng bao giờ là quá đông đúc
Và chúng ta cũng chưa bao giờ quá lẻ loi

[Điệp khúc]

Tất cả chỉ là vấn đề quyền lực
Kiểm soát
Phá vỡ luật lệ
Xé nát tâm hồn
Chúng hút cạn kiệt chúng ta cho đến khi chẳng còn lại gì
Ôi, trời đất ơi

Chúng ta có (trách nhiệm) [x6]
Đó chỉ là vấn đề quyền lực
Hãy kiểm soát

 
×
Quay lại
Top