[Lyrics] We Are Golden - Mika

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Teenage dreams in a teenage circus
Running around like a clown on purpose
Who gives a damn about the family you come from?
No giving up when you're young and you want some

Running around again
Running from running

Waking up
In the midday sun
What's to live for?
You could see what I've done
Staring at emotion
In the light of day
I was running
From the things that you'd say


We are not what you think we are
We are golden, we are golden.
We are not what you think we are
We are golden, we are golden.

Teenage dreams in a teenage circus
Running around like a clown on purpose
Who gives a damn about the family you come from?
No giving up when you're young and you want some

Running around again
Running from running
Running around again
Running from running

I was a boy
At an open door
Why you staring
Do you still think that you know?
Looking for treasure
In the things that you threw
Like a magpie
I live for glitter, not you

We are not what you think we are
We are golden, we are golden.
We are not what you think we are
We are golden, we are golden.

Teenage dreams in a teenage circus
Running around like a clown on purpose
Who gives a damn about the family you come from
No giving up when you're young and you want someNow I'm sitting alone
I'm finally looking around
Left here on my own
I'm gonna hurt myself
Maybe losing my mind
I'm still wondering why
Had to let the world let it bleed dry

We are not what you think we are
We are not what you think we are
We are not what you think we are
We are golden, we are golden

Teenage dreams in a teenage circus
Running around like a clown on purpose
Who gives a damn about the family you come from
No giving up when you're young and you want some

Running around again
Running from running
Running around again
Running from running

We are not what you think we are
We are golden, we are golden.
Những giấc mơ tuổi teen trong một rạp xiếc tuổi teen
Chạy vòng quanh như một tên hề có mục đích
Ai thèm quan tâm đến gia cảnh của bạn ?
Không từ bỏ khi bạn còn trẻ và bạn mong muốn một thứ gì đó

Chạy và chạy vòng quanh
Hết chạy rồi đến chạy

Thức dậy
Vào giữa trưa
Sống để làm gì ?
Bạn có thể thấy những gì tôi đã làm
Nhìn chằm chằm vào những cảm xúc
Giữa ban ngày
Tôi đã chạy
Từ những gì bạn nói

Chúng ta không phải là như chúng ta nghĩ
Chúng ta thật cao quý,chúng ta thật cao quý
Chúng ta không phải là như chúng ta nghĩ
Chúng ta thật cao quý, chúng ta thật cao quý

Những giấc mơ tuổi teen trong một rạp xiếc tuổi teen
Chạy vòng quanh như một tên hề có mục đích
Ai thèm quan tâm đến gia cảnh của bạn ?
Không từ bỏ khi bạn còn trẻ và bạn mong muốn một thứ gì đó

Chạy và chạy vòng quanh
Hết chạy rồi đến chạy
Chạy và chạy vòng quanh
Hết chạy rồi đến chạy

Tôi là một chàng trai
Trước cánh cửa mở rộng
Sao bạn lại nhìn tôi như thế ?
Có phải bạn vẫn nghĩ là bạn hiểu ư ?
Tìm kiếm kho báu
Trong những gì mà bạn vứt đi
Như một kẻ ba hoa
Tôi sống vì ánh hào quang,không phải bạn

Chúng ta không phải là như chúng ta nghĩ
Chúng ta thật cao quý, chúng ta thật cao quý
Chúng ta không phải là như chúng ta nghĩ
Chúng ta thật cao quý, chúng ta thật cao quý

Những giấc mơ tuổi teen trong một rạp xiếc tuổi teen
Chạy vòng quanh như một tên hề có mục đích
Ai thèm quan tâm đến gia cảnh của bạn ?
Không từ bỏ khi bạn còn trẻ và bạn mong muốn một thứ
gì đó

Giờ thì tôi đang ngồi một mình
Cuối cùng thì tôi nhìn quanh
Để lại đây có một mình tôi
Tôi sẽ tự làm tổn thương mình mất
Có thể là mất trí nữa
Tôi vẫn không hiểu tại sao
Phải để thế giới này chảy máu khô

Chúng ta không phải là như chúng ta nghĩ
Chúng ta thật cao quý, chúng ta thật cao quý
Chúng ta không phải là như chúng ta nghĩ
Chúng ta thật cao quý, chúng ta thật cao quý

Những giấc mơ tuổi teen trong một rạp xiếc tuổi teen
Chạy vòng quanh như một tên hề có mục đích
Ai thèm quan tâm đến gia cảnh của bạn ?
Không từ bỏ khi bạn còn trẻ và bạn mong muốn một thứ
gì đó

Chạy và chạy vòng quanh
Hết chạy rồi đến chạy
Chạy và chạy vòng quanh
Hết chạy rồi đến chạy

Chúng ta không phải là như chúng ta nghĩ
Chúng ta thật cao quý, chúng ta thật cao quý

 

×
Quay lại
Top