[Lyrics] We Are The Future - H.O.T

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Hey Everyboby look at me!
이제는 세상의 틀을 바꿔버릴거야!
내가 이제 주인이 된거야! 어른들의 세상은 이미 갔다.
낡아 빠진 것, 말도 안돼는 소린 집어 치워.
(The) future is mine. 1 , 2 and 3 and 4 and Go!! 1.
아직까지 우린 어른들의 그늘 아래 있어
자유롭지 않은데 이런저런 간섭들로 하룰 지새우니 피곤할 수 밖에


언제까지 우릴 자신들의 틀에 맞춰야만 직성이 풀리는지.
하루이틀 날이 갈수록 우린 지쳐 쓰러질 것 같아.
난 내 세상은 내가 스스로 만들거야! 똑같은 삶을 강요하지마.
내 안에서 꿈틀대는 새로운 세계 난 키워가겠어!
집어쳐 난 지금부터 내 인생의 주인은 나라 말하겠어.
또 믿겠어 믿겠어 잘해나갈거라 나는 믿겠어.
Hey hey 이제 다시 내 인생에 참견하지 말아줘요.
I don't need you I don't wanna help you
we want it. 우혁이 Let's go. . .


한 번쯤 나도 생각했었지 내가 어른이 되면 어떤 모습일까.
항상 이런 모습으로 살 수 있을까 oh baby-


10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Hey everybody look at me! ee jeh nun moh duen seh sang eh tue ruel bah kwuh buh reel guh ya! neh gah ee jeh joo een ee dween guh ya! uh ruen due reh seh sang eun ee mee gat dah

nal jah bah jeen gut mal do ahn dweh nun soh reen jee puh chee wuh

The future is mine! 1, 2, and 3, and 4, and go!


ah jeek kah jee oo reen uh ruen due reh gue ee run juh ah ee ssuh duero hah rohp jee seh oo nee pee gon hah soo bah keh

uhn jeh kah jee oo reel jaj sheen due reh tue reh mah chwuh yah man jeek sah ee poo ree nun jee

ha ree ee tuel nah ree gal soo rohk oo reen jee chwuh seu roh jeel guh gah tah

Chorus:

nan neh seh sang eun neh gah sue sue roh man duel guh yah! dok gah tuen sarmuel gang yoh hah jee man neh ah neh suh koom tuel deh nun seh roh oon seh geh~ nan kee wuh gah geh ssuh! (We are the future!)

jeepuh chyuh nan jee guem boo tuh neh een seng eh joo een eun nah rah mal hah geh ssuh do mid geh ssuh mid geh ssuh jal heh nah gal guh rah nah nun mid geh ssuh


Hey, hey, ee jeh dah shee neh eun seng eh cham hyuh hah jee mah ruh joh yoh

I don't need you, I don't want to help you. We want it. Woo Hyukie, let's go

We are the future

han bun juem nah doh seng gak heh suh jee neh gah uh ruen ee dwee myun uh duhn moh suep eel kah

han sang ee roh moh sup euro sal soo ee suel kah Oh baby~

Chorus (2x)Hey Everybody, body, look at me! Now I'm going to change the old ways of the world!
I am now the master! The old world of the adults is gone.
Forget and get rid of the worn-out, unreasonable things they say.
The future is mine - 1, 2, and 3, and 4, and go!!
We're still in the shadows of the adults, We're still not free-
They fuss and bother us about this and that all day, of course we can't do anything except get tired-
When are they gonna stop feeling satisfaction by forcing us to their ways?
One day goes by, and another day goes by, we get more and more tired, feel like we're gonna collapse!

I'm gonna make a world of my own on my own,
Don't force the same way of life on me.
Within me, a new world is squirming to grow, and now I will grow it and develop it on my own!
We are the future!
Throw it away! From now on, I tell you, I'm the master of my life-
I'll believe it, I'll believe it, I'll be fine and strong on my own!
Hey, hey, from now on, don't butt into my life,
I don't need you, I don't wanna help you, We want it, WooHyukie let's go!
I thought about it occasionally, in what state I would be as an adult-

Could I always live like this? Oh baby-
I'm gonna make a world of my own on my own,
Don't force the same way of life on me.
Within me, a new world is squirming to grow, and now I will grow it and develop it on my own!
WE ARE THE FUTURE!!!

Này mọi người nhìn tôi đây!
Bây giờ tôi sẽ thay đổi thế giới này!

Tôi chính là chúa tể!
Thế giới của những người già cả đã qua rồi
Hãy quên và từ bỏ những điều cũ rích và vô lí họ nói đi
Tương lai nằm trong tay tôi - 1, 2 và 3, và 4, và đi nào!
Chúng ta đang ở trong bóng tối của thế hệ trước
Chúng ta vẫn chưa được tự do
Họ làm ầm lên và quấy rầy chúng ta về những thứ đó cả ngày,
Đương nhiên chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc trở nên mệt mỏi
Đến khi nào họ mới ngừng cảm thấy sung sướng khi bắt chúng ta trở nên giống họ đây?

Một ngày, rồi nhiều ngày qua đi, chúng ta ngày càng mệt mỏi hơn, cảm thấy như mình sắp ngã gục!
Tôi sẽ tạo ra một thế giới của riêng mình
Đừng ra lệnh cho tôi phải sống như thế nào
Trong tôi, một thế giới mới đang được hình thành
Và bây giờ tôi sẽ gây dựng lên nó bằng chính mình
Chúng ta là thế hệ của tương lai!!!
Hãy ném những thứ rác rưởi kia đi
Từ giờ, tôi nói rằng, tôi là chủ của cuộc đời mình
Tôi tin vào nó, tôi sẽ tự chủ chính bản thân mình

Hey, hey, từ giờ, đừng ngăn cản cuộc sống của tôi
Tôi không cần, tôi không muốn giúp
Chúng tôi muốn điều đó
Woo Hyukie, tiến lên nào!
Thỉnh thoản tôi nghĩ rằng, mỗi lúc nào đó, tôi sẽ trở thành người lớn
Liệu tôi có thể mãi mãi sống thế này không - Oh
Tôi sẽ tạo nên một thế giới của riêng mình
Đừng ra lệnh cho tôi phải sống như thế nào
Trong tôi, một thế giới mới đang được hình thành

Và bây giờ tôi sẽ gây dựng lên nó bằng chính sức mình
CHÚNG TA LÀ THẾ HỆ CỦA TƯƠNG LAI!!!
 

×
Quay lại
Top