[Lyrics] Stand With You (ft. Lavina Williams) - J.Williams

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Stand With You
I can see the world now , its getting crazy ,
Cant believe things are getting out of control .
So much hating and debating ,
of how the way we should stand up for our people against right ,
it seems hopeless to make changes ,
but you gotta do something to make a new life,
we’re gonna hold on and believe that ,
gonna make it through any type of weather .

Chorus :
I’ll stand with you , I’ll Stand with you ,
through any storm we’ll go through it all ,
I’ll Stand With You ,I’ll Stand With You ,
We’ll fight the fight and pull through the night ,
I’ll stand with you , I’ll Stand with you , (with L.Williams)
No matter what the cost i will ,
I’ll stand with you , I’ll stand with you ,(with L.Williams)
I will stand with you .

Lavina:
Broken Homes and sad faces ,
Lonely children fighting for each breath everyday ,
I see the homeless so much pain and rejection ,
Dont know how they deal with broken dreams,
It Seems hopeless to make changes ,
but i gotta do something to make a new life ,
I'm gonna hold on and believe that ,
I'm gonna make it through any type of weather .

Chorus :
I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams)
Through any storm we’ll go through it all , (:L.Williams)
I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams)
We’ll fight the fight and pull through the night, (L.Williams)
I’ll stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams)
No matter what the cost i will , (L.Williams)
I’ll Stand with you , I’ll Stand with you , (J.Williams)
I will stand with you .(L.Williams)

Bridge :
If we stand together we can make it a difference now ,
Take a chance and stand from higher grounds ,
We can change the world if we stand tall and fight the fight ,
Make it a better place for the world to breathe in .


Chorus :
I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams)
Through any storm we’ll go through it all , (:L.Williams)
I’ll Stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams)
We’ll fight the fight and pull through the night, (L.Williams)
I’ll stand with you , I’ll stand with you , (J.Williams)
No matter what the cost i will , (L.Williams)
I’ll Stand with you , I’ll Stand with you , (J.Williams)
I will stand with you .(L.Williams)
Sát Cánh Bên Bạn
Tôi chợt nhận ra thế giới bây giờ, thật điên rồ
Không thể tin rằng quá nhiều điều đã ngoài tầm kiểm soát
Quá nhiều căm thù và cãi cọ
Ta nên làm gì với những người đang chống lại lẽ phải
Dường như không còn hy vọng nào để thay đổi nữa
Nhưng bạn phải hành động vì một cuộc sống mới
Chúng ta sẽ đoàn kết với niềm tin
Nghịch cảnh sẽ thay đổi

Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Vượt qua mọi trở ngại, chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Chúng ta tranh đấu và vượt qua cảnh tối tăm
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Với bất cứ giá nào
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Tôi sẽ cùng bạn

Những gia đình tan vỡ và những gương mặt buồn bã
Những đứa trẻ cô độc hằng ngày giành giật sự sống
Những người vô gia cư đã chịu quá nhiều sự ruồng rẫy và những đau đớn
Không biết họ chung sống với những giấc mơ dang dở như thế nào
Dường như không còn hy vọng nào để thay đổi nữa
Nhưng tôi phải hành động vì một cuộc sống mới
Tôi sẽ góp sức với niềm tin
Tôi sắp làm nghịch cảnh này thay đổi

Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Vượt qua mọi trở ngại, chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Chúng ta tranh đấu và vượt qua cảnh tối tăm
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Với bất cứ giá nào
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Tôi sẽ cùng bạn

Nếu chúng ta đoàn kết chúng ta có thể thay đổi hiện thực này
Nắm lấy cơ hội và đứng lên bục cao hơn
Chúng ta có thể thay đổi thế giới nếu ngẩng cao đầu và đấu tranh
Biến nó thành một nơi đẹp hơn cho sự sống của thế giới.

Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Vượt qua mọi trở ngại, chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Chúng tranh đấu và vượt qua cảnh tối tăm
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Với bất cứ giá nào
Tôi sẽ cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn
Tôi sẽ cùng bạn

 
×
Quay lại
Top