[Lyrics] Let's Make Tonight Special - Westlife

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Let's Make Tonight Special

[Shane:]
I'll give the world to make you mine
'Cause I can't go on without you this time, this time

[Mark:]
What are you doing tonight, baby?
[All:]
Let's make tonight special
[Mark:]
All I'm asking for is a little love

[Shane:]
I look in your eyes
(and) baby, I see
You are the only one I ever need
Right from the start you were there
In my heart and my soul

[Mark:]
'Cause, baby, tonight
We'll make it right
We'll light some candle light
Make it all night
Oh, how I prayed for someone like you
To make me feel like you do

[All (Shane lead):]
I'll give the world to make you mine
'Cause I can't go on without
You this time, this time

[All (Mark lead):]
So let's make tonight special
Something beautiful that
We'll always treasure
Let's make tonight so right
We will make it a night to remember
All of our lives

[Mark:]
Baby all of our lives

[Bryan:]
Baby, tonight
I'll hold you tight
We will be close by the fireside
Baby, I know
That our love will grow
So strong, baby strong

[Mark:]
The stars shine so bright
The moon and the sky
Just being here
With you means more than life
(and) since I met you
My heart has been true to you (to you)

[All (Shane lead):]
So let's make tonight special
Something beautiful that
We'll always treasure
Let's make tonight so right
We will make it a night to remember
All of our lives

[Shane:]
Now that I've found you I'll never let go
You are my everything I need you so

[Mark:]
Loving you baby is all that I know
I'll never break you heart

[All:]
Please let me show

[Mark:]
Please let me show that I...

[All (Shane lead):]
So let's make tonight special (Mark: love you baby)
Something beautiful that
We'll always treasure
So let's make tonight so right
We will make it a night to remember
(Mark: make it a night to remember)
All of our lives

(We will make it a night to remember)
So let's make tonight special
Something beautiful that
We'll always treasure
(Something beautiful that we'll always treasure)
Let's make tonight so right (so right)
We will make it a night to remember
All of our lives

[Mark:]
Cos all of our lives

[All:]
So let's make tonight special
Something beautiful that we'll always treasure
(Something beautiful that we'll always treasure)
Anh sẽ đưa cả thế giới để khiến em thành của anh
Vì anh không thể tiếp tục mà không có em bên cạnh, ngay lúc này đây

Tối nay em đang làm gì vậy, em yêu?
Hãy biến đêm nay thành đêm thật đặc biệt
Tất cả những gì anh yêu cầu, chỉ là một chút tình yêu thôi

Anh nhìn vào đôi mắt em
(và) anh thấy
Em là điều duy nhất mà trước giờ anh cần
Ngay từ lúc bắt đầu em đã ở đó
Trong trái tim và tâm hồn anh

Vì, em yêu, đêm nay
Chúng ta sẽ làm nó đúng
Chúng ta sẽ thắp lên ánh sáng ngọn nến
Làm điều đó suốt đêm
Làm sao anh đã cầu nguyện có một người như em
Để anh cảm thấy như việc em làm

Anh sẽ đưa cả thế giới để khiến em thành của anh
Vì anh không thể tiếp tục mà không có em bên cạnh, ngay lúc này đây

Hãy làm cho đêm nay thật đặc biệt
Điều gì đó thật đẹp mà
Chúng ta sẽ luôn gìn giữ
Làm cho đêm nay thật đúng đắn
Chúng ta sẽ làm cho nó thành một đêm đáng nhớ
Trong suốt cuộc đời của nhau

Trong suốt cuộc sống của nhau, em nhé

Đêm nay
Anh sẽ giữ em thật chặt
Chúng ta sẽ bên nhau cạnh lò sưởi
Anh biết
Tình yêu của chúng mình sẽ lớn hơn
Và thật mạnh mẽ, mạnh mẽ

Những vì tinh tú tỏa sáng thật rạng rỡ
Ánh trăng và bầu trời
Chỉ mới bắt đầu ngay đây
Với những ý định của em nhiều hơn cuộc sống
(và) từ khi anh gặp em
Trái tim anh thật sự là của em, của em

Hãy làm cho đêm nay thật đặc biệt
Điều gì đó thật đẹp mà
Chúng ta sẽ luôn gìn giữ
Làm cho đêm nay thật đúng đắn
Chúng ta sẽ làm cho nó thành một đêm đáng nhớ
Trong suốt cuộc đời của nhau

Giờ anh đã tìm thấy em, anh sẽ không bao giờ ra đi
Em là tất cả mà anh muốn

Yêu em là tất cả những gì anh biết
Anh sẽ không bao giờ là tim em tan vỡ

Hãy để anh cho em thấy

Hãy để anh cho em thấy rằng anh....

Hãy làm cho đêm nay thật đặc biệt
Điều gì đó thật đẹp mà
Chúng ta sẽ luôn gìn giữ
Làm cho đêm nay thật đúng đắn
Chúng ta sẽ làm cho nó thành một đêm đáng nhớ
Trong suốt cuộc đời của nhau

Hãy làm cho đêm nay thật đặc biệt
Điều gì đó thật đẹp mà
Chúng ta sẽ luôn gìn giữ
Làm cho đêm nay thật đúng đắn
Chúng ta sẽ làm cho nó thành một đêm đáng nhớ
Trong suốt cuộc đời của nhau

Tất cả vì cuộc sống của chúng ta

Hãy làm cho đêm nay thật đặc biệt
Điều gì đó thật đẹp mà chúng ta sẽ luôn gìn giữ

 
×
Quay lại
Top