[Lyrics] Lullaby - Dixie Chicks

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
They didn't have you where I come from
Never knew the best was yet to come
Life began when I saw your face
And I hear your laugh like a serenade

How long do you want to be loved
Is forever enough, is forever enough
How long do you want to be loved
Is forever enough
Cause I'm never, never giving you up

I slip in bed when you're asleep
To hold you close and feel your breath on me
Tomorrow there'll be so much to do
So tonight I'll drift in a dream with you

How long do you want to be loved
Is forever enough, is forever enough
How long do you want to be loved
Is forever enough
Cause I'm never, never giving you up

As you wander through this troubled world
In search of all things beautiful
You can close your eyes when you're miles away
And hear my voice like a serenade

How long do you want to be loved
Is forever enough, is forever enough
How long do you want to be loved
Is forever enough
Cause I'm never, never giving you up

How long do you want to be loved
Is forever enough, is forever enough
How long do you want to be loved
Is forever enough
Cause I'm never, never giving you up
Is forever enough
Cause I'm never, never giving you up
Họ đã không có em tại nơi mà em đến
Không bao giờ biết rằng điều tốt nhất đã đến hay chưa
Cuộc sống đã bắt đầu khi em nhìn thấy gương mặt anh
Và anh nghe tiếng cười của em như một bản dạ khúc

Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa, mãi mãi có đủ chưa
Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa
Vì em không bao giờ, không bao giờ từ bỏ anh

Em trượt đến khi anh ngủ
Để giữ anh lại gần và cảm nhận hơi thở của anh phả lên em
Ngày ami, sẽ có nhiều điều phải làm
Vì thế tôi nay, em sẽ chìm vào giấc mơ cùng anh

Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa, mãi mãi có đủ chưa
Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa
Vì em không bao giờ, không bao giờ từ bỏ anh

Khi em khi qua thế giới phức tạp này
Tìm kiếm những điều đẹp đẽ
Anh có thể nhắm đôi mắt khi em cách xa hàng dặm
và nghe được tiếng em như một bản dạ khúc

Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa, mãi mãi có đủ chưa
Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa
Vì em không bao giờ, không bao giờ từ bỏ anh

Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa, mãi mãi có đủ chưa
Anh muốn được yêu trong bao lâu
Mãi mãi có phải là đủ chưa
Vì em không bao giờ, không bao giờ từ bỏ anh
mãi mãi có phải là đủ ?
vì em không bao giờ, không bao giờ từ bỏ anh

 
×
Quay lại
Top