[Lyrics] Cry for you - September

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


I never had to say goodbye
You must have known I wouldn't stay
While you were talking about our life
You killed the beauty of today

Forever and ever
Life is now or never
Forever never comes around

People love and let go
Forever and ever
Life is now or never
Forever's gonna slow you down

You'll never see me again
So now who's gonna cry for you
You'll never see me again
No matter what you do

You'll never see me again
So now who's gonna cry for you
You'll never see me again
No matter what you do

You never heard me break your heart
You didn't wake up when we died
Since I was lonely from the start
I think the end is mine to write


Forever and ever
Life is now or never
Forever never comes around
People love and let go
Forever and ever
Life is now or never
Forever's gonna slow you down

You'll never see me again

So now who's gonna cry for you
You'll never see me again
No matter what you do
You'll never see me again
So now who's gonna cry for you
You'll never see me again
No matter what you do

Forever and ever

Life is now or never
Forever never comes around
People love and let go
Forever and ever
Life is now or never
Forever's gonna slow you down

You'll never see me again
So now who's gonna cry for you

You'll never see me again
No matter what you do
You'll never see me again
So now who's gonna cry for you
You'll never see me again
No matter what you do

You never heard me break your heart
You didn't wake up when we died

Since I was lonely from the start
I think the end is mine to write

Forever and ever
Life is now or never
Forever and ever
Life is now or never
Forever's gonna slow you down

You'll never see me again

So now who's gonna cry for you
You'll never see me again
No matter what you do
You'll never see me again
So now who's gonna cry for you
You'll never see me again
No matter what you do

Forever and ever

Life is now or never
Forever never comes around
Em không bao giờ phải nói lời chia tay
Anh phải biết là em sẽ không ở lại
Khi anh nói về cuộc sống của chúng ta
Anh đã giết chết vẻ đẹp của ngày hôm nay

Mãi mãi

Cuộc sống là bây giờ hoặc không bao giờ cả
Mãi mãi không bao giờ đến
Mọi người yêu nhau và bỏ nhau
Mãi mãi
Cuộc sống là bây giờ hoặc không bao giờ cả
Mãi mãi sẽ chỉ làm anh chậm bước mà thôi

Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa
Vậy bây giờ ai khóc cho anh

Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa
Cho dù anh có làm gì đi nữa
Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa
Vậy bây giờ ai khóc cho anh
Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa
Cho dù anh có làm gì đi nữa

Anh chưa bao giờ nghe em phá vỡ trái tim anh
Anh không thức dậy khi chúng ta chết

Khi mà từ đầu em đã cô đơn
Em nghĩ đã đến lúc em đặt dấu chấm hết

Mãi mãi
Cuộc sống là bây giờ hoặc không bao giờ cả
Mãi mãi không bao giờ đến
Mọi người yêu nhau và bỏ nhau
Mãi mãi
Cuộc sống là bây giờ hoặc không bao giờ cả

Mãi mãi sẽ chỉ làm anh chậm bước mà thôi

Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa
Vậy bây giờ ai khóc cho anh
Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa
Cho dù anh có làm gì đi nữa
Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa
Vậy bây giờ ai khóc cho anh
Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa

Cho dù anh có làm gì đi nữa

[x2]

[Lặp lại]

Mãi mãi
Cuộc sống là bây giờ hoặc không bao giờ cả
Mãi mãi không bao giờ đến

 
Quay lại
Top