[Lyrics] We will never know - Lifehouse

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532We will never know – Life house

Tell all the dreams that you have let slip right through your hands
Do you feel lost inside of someone else's life

And we're not gonna live forever
Can you tell me is it now or never
I'm not gonna make up your mind

I don't wanna live without you
And I don't wanna live a lie
We'll never know till we try
Yeah we'll never know till we try

Failure is the only way to learn till you've come undone
The rest will never find out what they might have been

And we're not gonna live forever
Can you tell me is it now or never
I'm not gonna make up your mind

I don't wanna live without you
And I don't wanna live a lie
We'll never know till we try
Yeah we'll never know till we try

So don't tell me sometime just where did we go wrong, yeah

And we're not gonna live forever
Can you tell me is it now or never
I'm not gonna make up your mind

I don't wanna live without you
And I don't wanna live a lie
We'll never know till we try
Yeah we'll never know till we try
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được

Hãy kể lại tất cả những giấc mơ mà em đã để trôi khỏi đôi tay
Có bao giờ em cảm thấy mình đã lạc lối trong đời của một ai đó

Và chúng ta chẳng ai có thể sống mãi
Em có thể cho anh biết là bây giờ hoặc là chẳng bao giờ không?
Rồi anh sẽ không làm phiền đến em nữa

Anh không muốn sống thiếu em
Và anh không muốn tự lừa dối mình nữa
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được cho đến khi ta thử

Thất bại là cách duy nhất để học hỏi cho đến khi em trở nên bất lực
Bằng lòng sẽ không bao giờ tìm ra được cách để tồn tại

Và chúng ta chẳng ai có thể sống mãi
Em có thể cho anh biết là bây giờ hoặc là chẳng bao giờ không?
Rồi anh sẽ không làm phiền đến em nữa

Anh không muốn sống thiếu em
Và anh không muốn tự lừa dối mình nữa
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được cho đến khi ta thử

Vì vậy đừng nói với anh rằng trước đây chúng ta đã chọn nhầm nơi

Và chúng ta chẳng ai có thể sống mãi
Em có thể cho anh biết là bây giờ hoặc là chẳng bao giờ không?
Rồi anh sẽ không làm phiền đến em nữa

Anh không muốn sống thiếu em
Và anh không muốn tự lừa dối mình nữa
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được cho đến khi ta thử 
×
Quay lại
Top