[Lyrics] Coconut - SMiLE.dk

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
Nah, nah, nah, nah-nah-nah-nah, nah nah
Biggest coconuts that you ever seen
Nah nah nah nah nah nah
Pickin’ coconuts from the coconut tree-eh
Nah, nah, nah, nah-nah-nah-nah, nah nah

Biggest coconuts that you ever seen

Feelin’ free and happy!

Come follow, come follow, follow-follow me-eh
Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah
Pickin’ coconuts from the coconut tree
Nah nah nah nah nah nah
Come follow, come follow follow-follow me-eh
Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah
Biggest coconuts that you ever seen

Feelin’ free and happy!

Oh, oh, oh ~ All the sunshine boys
Let’s start the party
Oh, oh, oh ~ All the sunshine girls
Let’s have a good time
Oh, oh, oh ~ Everybody
We’re gonna party tonight, tonight, toni-ei-ei-ght!

Come follow, come follow follow-follow me-eh

Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah
Pickin’ coconuts from the coconut tree
Nah nah nah nah nah nah
Come follow, come follow follow-follow me-eh
Nah nah nah nah-nah-nah-nah, nah nah
Biggest coconuts that you ever seen
Feelin’ free and happy!

Oh, oh, oh ~ All the sunshine boys

Let’s start the party
Oh, oh, oh ~ All the sunshine girls
Let’s have a good time
Oh, oh, oh ~ everybody
We’re gonna party tonight, tonight, toni-ei-ei-ght!

Come buy a co-co-conut ~ What’s the matter with you?
Come buy a co-co-conut ~ C’mon, c’mon!
Come buy a co-co-conut ~ What’s the matter with you?

Come buy a co-co-conut ~ C’mon, c’mon!
Hái những quả dừa từ cây dừa
nah nah nah nah nah nah nah nah nah
Những trái dừa lớn nhất mà bạn từng thấy
nah nah nah nah nah nah
Hái những quả dừa từ cây dừa
nah nah nah nah nah nah nah nah nah


Những trái dừa lớn nhất mà bạn từng thấy
Cảm thấy tự do và hạnh phúc

Nào, hãy làm theo đi theo, làm theo, theo tôi
nah nah nah nah nah nah nah nah nah
Hái những quả dừa từ cây dừa
nah nah nah nah nah nah
Nào, hãy làm theo đi theo, làm theo, theo tôi
nah nah nah nah nah nah nah nah nah

Những trái dừa lớn nhất mà bạn từng thấy
Cảm thấy tự do và hạnh phúc

Oh, oh, oh tất cả những cậu trai trong nắng
Cùng mở tiệc nào
Oh, oh, oh tất cả những cô nàng trong nắng
Cùng vui vẻ nào
Oh, oh, oh tất cả mọi người
Đêm nay, chúng ta mở tiệc nào, đêm nay


Nào, hãy làm theo đi theo, làm theo, theo tôi
nah nah nah nah nah nah nah nah nah
Hái những quả dừa từ cây dừa
nah nah nah nah nah nah
Nào, hãy làm theo đi theo, làm theo, theo tôi
nah nah nah nah nah nah nah nah nah
Những trái dừa lớn nhất mà bạn từng thấy
Cảm thấy tự do và hạnh phúc


Oh, oh, oh tất cả những cậu trai trong nắng
Cùng mở tiệc nào
Oh, oh, oh tất cả những cô nàng trong nắng
Cùng vui vẻ nào
Oh, oh, oh tất cả mọi người
Đêm nay, chúng ta mở tiệc nào, đêm nay


Hãy đến đây và mua một trái dừa nào_Có vấn đề gì với bạn sao?

Hãy đến đây và mua một trái dừa nào_đến đây nào, đến đây nào
Hãy đến đây và mua một trái dừa nào_Có vấn đề gì với bạn sao?
Hãy đến đây và mua một trái dừa nào_đến đây nào, đến đây nào 

×
Quay lại
Top