FALLEN (Lời Dịch Anh Việt) Lauren Wood

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.285
FALLEN (Original Soundtrack from ‘Pretty Woman’)
Lauren Wood


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/275454096947548/

I can't believe it, you're a dream comin' true
Em không tin chuyện anh là giấc mơ đã thành
I can't believe how I have fallen for you
Cũng chẳng tin sao em lại đỗ ngã vì anh
And I was not looking, was content to remain
Và chẳng ngó trước nhìn sau, nhắm mắt bằng lòng trú lại
And it's ironic to be back in the game
Và thật mỉa mai lại quay về với cuộc chơi

You are the one who's led me to the sun
Anh chính là người đưa em đến ánh mặt trời
How could I know that I was lost without you
Làm sao biết được không anh, em lầm đường lạc lối
And I want to tell you, you control my rain
Và em muốn bảo anh có tài điều mưa khiển gió
And you should know that you are life in my veins
Và anh nên rõ anh là sự sống chảy trong huyết quản em

You are the one who's led me to the sun
Anh chính là người đưa dẫn em đến ánh dương
How could I know that I was lost without you
Làm sao biết được không anh, em lạc lối lầm đường
I can't believe it, you're a dream comin' true
Em không tin chuyện anh hiện thực giấc mơ
I can't believe how I have fallen for you
Cũng chẳng tin sao em lại mê anh như điếu đổ
And I was not looking, was content to remain
Và chẳng ngó trước nhìn sau, bằng lòng về chốn cũ
And it's erotic to be back in the game
Và quay lại cuộc chơi chao ơi sao quyến rũ

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
×
Top Bottom