LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
500 MILES
Peter, Paul & Mary


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/254218415737783/

If you missed the train I'm on
Nếu em lỡ chuyến tàu chở tôi
You will know that I am gone
Em sẽ biết tôi đã xa rồi
You can hear the whistle blow a hundred miles
Có thể nghe trăm dặm xa vẳng tàu hụ tiếng còi

A hundred miles
Một trăm dặm Cách
A hundred miles
Một trăm dặm Xa
A hundred miles,
Trăm dặm xa Quê
A hundred miles
Trăm dặm cách Nhà

You can hear the whistle blow a hundred miles
Em có thể nghe tiếng còi tàu trăm dặm xa quê

Lord, I'm one
Trời ơi một
Lord, I'm two
Đất hỡi hai
Lord, I'm three
Thánh ơi ba
Lord, I'm four
Thần hỡi bốn
Lord, I'm five hundred miles away from home
Ối trời tôi năm trăm dặm xa cách quê hương

Away from home
Cách xa quê hương
Away from home
Rời bỏ cội nguồn
Away from home
Muôn trùng biệt xứ
Away from home
Dặm trường xa quê

Lord, I'm five hundred miles away from home
Ối trời tôi năm trăm dặm xa cách quê hương

Not a shirt on my back
Chẳng một manh áo che thân
Not a penny to my name
Không một xu lận lưng danh phận
Lord, I can't go back home this ole way
Ôi không thể hồi hương như thuở tôi cất bước

This ole way
Đường xưa lối củ
This ole way
Vẫn như thuở ấy
This ole way
Chẳng khác là mấy
This ole way
Trên lối mòn này

Lord, I can't go back home this ole way
Ôi không thể về nhà như thuở mình ra đi

If you missed the train I'm on
Nếu em lỡ chuyến tàu chở tôi
You will know that I am gone
Em sẽ biết tôi đã xa rồi
You can hear the whistle blow a hundred miles
Có thể nghe trăm dặm xa vẳng tàu hụ tiếng còi

A hundred miles
Một trăm dặm Cách
A hundred miles
Một trăm dặm Xa
A hundred miles,
Trăm dặm xa Quê
A hundred miles
Trăm dặm cách Nhà

You can hear the whistle blow a hundred miles
Em có thể nghe tiếng còi tàu trăm dặm xa quê
You can hear the whistle blow a hundred miles
Em có thể nghe tiếng còi tàu trăm dặm xa nhà
You can hear the whistle blow a hundred miles
Em có thể nghe tiếng còi tàu trăm dặm xa quê

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 

×
Quay lại
Top