Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm là gì? Vào trong xem sẽ rõ!

Kỹ năng giao tiếp

Chủ đề
521
Bài viết
1,3K
Chủ đề
521
Bài viết
1,3K

Kỹ năng thuyết trình

Chủ đề
147
Bài viết
363
Chủ đề
147
Bài viết
363

Kỹ năng xin việc

Chủ đề
801
Bài viết
1,4K
Chủ đề
801
Bài viết
1,4K

Kỹ năng lãnh đạo

Chủ đề
213
Bài viết
386
Chủ đề
213
Bài viết
386

Làm việc theo nhóm

Chủ đề
66
Bài viết
179
Chủ đề
66
Bài viết
179

Kỹ năng sinh tồn

Kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân có thể có để tương tác với những người khác một cách hiệu quả và giải pháp tích cực hoặc ứng phó với những vấn đề hay những thách thức của cuộc sống hàng ngày, kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã...
Chủ đề
1,6K
Bài viết
3,1K
Chủ đề
1,6K
Bài viết
3,1K

Định hướng nghề nghiệp

Những kinh nghiệm và định hướng cho chúng ta tham khảo để quyết định chọn trường và chọn nghề cho mình.
Chủ đề
890
Bài viết
3,9K
Chủ đề
890
Bài viết
3,9K

Cẩm nang du học

Nơi chia sẻ những kinh nghiệm để du học thành công tại các nước Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Nhật... (Beta)
Chủ đề
498
Bài viết
858
Chủ đề
498
Bài viết
858

Sổ tay

Chủ đề
1,5K
Bài viết
3,5K
Chủ đề
1,5K
Bài viết
3,5K

Ý tưởng

Nơi tổng các kinh nghiệm cũng như các ý tưởng để chúng ta có thể tham khảo cho sự khởi nghiệp sau này...
Chủ đề
659
Bài viết
1,5K
Chủ đề
659
Bài viết
1,5K
Top