WISHING ON A STAR (Lời Dịch Anh Việt) Rose Royce

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 30/1/2020. — 434 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  WISHING ON A STAR (Lời Dịch Anh Việt) Rose Royce

  WISHING ON A STAR
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Rose Royce


  I'm wishing on a star
  Em ước ao ngự trên sao trời
  To follow where you are
  Dõi theo nơi nào anh ở
  I'm wishing on a dream
  Em ao ước bay trong giấc mơ
  To follow what it means
  Để hiểu những điều gợi mở

  I'm wishing on a star
  Em ước ao ngự trên vì sao
  To follow where you are
  Dõi theo anh ở nơi nào
  I'm wishing on a dream
  Em ao ước bay trong giấc mộng
  To follow what it means
  Để hiểu ý cao nghĩa rộng

  And I wish on all the rainbows that I see
  Và ước lượn trong cầu vồng mình ngắm trông
  I wish on all the people who really dream
  Ước được trở thành những người dám mơ dám mộng
  And I'm wishing on tomorrow, praying it'll come
  Và thèm ước có một ngày mai, nguyện cầu sẽ trở lại
  And I'm wishing on all the lovin' we've ever done
  Và ước có tất cả tình yêu mà đôi mình từng trải

  I never thought I'd see
  Em chưa từng nghĩ em sẽ thấy
  A time when you would be
  Cái lúc khi anh đi mãi
  So far away from home
  Quá xa cách khỏi quê nhà
  So far away from me
  Quá xa bỏ em nơi này

  Just think of all the moments that we'd spent
  Chợy nghĩ về tất cả giờ khăc mà mình đã qua
  I just can't let you go, for me you were meant
  Em không thể để anh đi xa, với em anh là tất cả
  And I didn't mean to hurt you, but I know
  Và chẳng có ý làm anh đau, nhưng em hiểu
  That in the game of love you reap what you sow
  Rằng trong trò chơi tình yêu, anh gặt cái anh gieo

  I feel it's time we should make up (baby)
  Em cảm tời lúc ta nên hòa giải (anh hỡi)
  I feel it's time for us to get back together
  Em thấy tời thời cho ta quay về lại với nhau
  And make the best of things (Oh, baby)
  Và tạo dựng những điều tuyệt trần (Ôi, anh ơi)
  When we're together, whether or never
  Khi ta cùng hợp lực, dẫu đời lắm uẩn khúc

  I feel it's time we should make up (baby)
  Em cảm tời lúc ta nên làm hòa (anh hỡi)
  I feel it's time for us to get back together
  Em thấy tời thời về lại với nhau cho hai ta
  And make the best of things (Oh, baby)
  Và tạo dựng nên những cái nhất (Ôi, anh ơi)
  When we're together,
  Khi ta cùng hợp lực,
  Whether or never
  Dẫu đời lắm uẩn khúc

  I'm wishing on a star
  Em ước ao ngự trên vì sao
  To follow where you are
  Dõi theo anh ở nơi nào
  I'm wishing on a dream
  Em ao ước bay trong giấc mộng
  To follow what it means
  Để hiểu ý cao nghĩa rộng

  And I wish on all the rainbows that I see
  Và ước lượn trong cầu vồng mình ngắm trông
  I wish on all the people who really dream
  Ước được trở thành những người dám mơ dám mộng
  And I'm hopin' on all the days to come and days to go
  Và hoài hy vọng cho mọi ngày qua và tất cả ngày lại
  And I'm hopin' on days of lovin' you so
  Và cứ mong hoài những ngày thương vậy anh mãi

  I'm wishing on a star
  Em ước ngự trên vì sao
  To follow where you are
  Dõi theo anh ở nơi nào
  I'm wishing on a star, oh
  Ước ao ngự trên sao trời
  And I wish on all the rainbows that I see
  Và ước cao vợi lên cầu vồng mà em đợi

  Oh, baby, baby, I wish
  Ôi, anh thương, anh yêu, em ước
  I'm wishing on a star
  Em ước ao ngự trên vì sao
  To follow where you are
  Dõi theo anh ở nơi nào
  I'm wishing on a star, baby
  Ước ao ngự trên sao trời
  To follow wherever you might be
  Dõi theo bất kỳ nơi nào anh ở

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP