LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.043
VOULEZ-VOUS
ABBA

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/176106950215597/


NOTE:
+ Voulez-vous = Will you? = Do you want to?
+ La question c'est voulez-vous = The question is do you want
+ to mean business = to be serious in your intentions

People everywhere
Người đời ở mọi nơi
A sense of expectation hanging in the air
Lơ lửng trong không gian ý hoài mong đợi
Giving out a spark
Le lói tia bừng khởi
Across the room your eyes are glowing in the dark
Bên kia phòng đôi mắt anh long lanh trong bóng tối
And here we go again, we know the start, we know the end
Và ta lại về đây, ta rõ đầu đường, ta rành cuối lối
Masters of the scene
Sư phụ của sự đời
We've done it all before and now we're back to get some more
Hai ta rành đường rõ lối và giờ quay lại tìm thêm chút gì mới
You know what I mean
Anh hiểu điều em nói

Voulez-vous / Do you want to
Anh có muốn
Take it now or leave it
Hưởng bây giờ hay chừa phần
Now it's all we get
Là tất cả ta trao và nhận
Nothing promised, no regrets
Không hứa hẹn, chẳng ân hận
Voulez-vous
Anh có thích
Ain't no big decision
Đâu phải quyết định lớn lắm
You know what to do
Anh biết điều anh làm
La question c'est voulez-vous / The question is do you want
Vấn đề là anh có ham
Voulez-vous / Do you want
Muốn em không

I know what you think
Em hiểu điều anh nghĩ
The girl means business* so I'll offer her a drink
Con gái thường thành ý, vậy hãy mời nàng một ly
Looking mighty proud
Trông vẻ rất kiêu kỳ
I see you leave your table, pushing through the crowd
Em thấy anh rời bàn mình, qua đám đông anh rẽ lối
I'm really glad you came, you know the rules, you know the game
Em thật mừng anh đã tới, anh biết lệ rồi, anh hiểu luật chơi
Master of the scene
Bậc thầy của trò đời
We've done it all before and now we're back to get some more
Hai ta rành đường rõ lối và giờ quay lại tìm thêm chút gì mới
You know what I mean
Anh hiểu điều em nói

Voulez-vous
Anh có muốn
Take it now or leave it
Hưởng bây giờ hay chừa phần
Now it's all we get
Là tất cả ta trao và nhận
Nothing promised, no regrets
Không hứa hẹn, chẳng ân hận
Voulez-vous
Anh có thích
Ain't no big decision
Đâu phải quyết định lớn lắm
You know what to do
Anh biết điều anh làm
La question c'est voulez-vous
Vấn đề là anh có ham
Voulez-vous
Muốn em không

And here we go again, we know the start, we know the end
Và ta lại về đây, ta rõ đầu đường, ta rành cuối lối
Master of the scene
Bậc thầy của trò đời
We've done it all before and now we're back to get some more
Hai ta rành đường rõ lối và giờ quay lại tìm thêm chút gì mới
You know what I mean
Anh hiểu điều em nói

Voulez-vous
Anh có muốn
Take it now or leave it
Hưởng bây giờ hay chừa phần
Now it's all we get
Là tất cả ta trao và nhận
Nothing promised, no regrets
Không hứa hẹn, chẳng ân hận
Voulez-vous
Anh có thích
Ain't no big decision
Đâu phải quyết định lớn lắm
You know what to do
Anh biết điều anh làm
La question c'est voulez-vous
Vấn đề là anh có ham
Voulez-vous
Muốn em không

Voulez-vous
Anh có cần
Voulez-vous
Anh có muốn
Voulez-vous
Anh có ham
Voulez-vous
Voulez-vous
Muốn em không

Voulez-vous
Anh có muốn
Take it now or leave it
Hưởng bây giờ hay chừa phần
Now it's all we get
Là tất cả ta trao và nhận
Nothing promised, no regrets
Không hứa hẹn, chẳng ân hận
Voulez-vous
Anh có thích
Ain't no big decision
Đâu phải quyết định lớn lắm
You know what to do
Anh biết điều anh làm
La question c'est voulez-vous
Vấn đề là anh có ham
I can still say voulez-vous
Em vẫn mời, “Muốn em không?”

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top