THIS LAND (Lời Dịch Anh Việt) 2020 Grammy Award/Gary Clark Jr.

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
THIS LAND
The 2020 Grammy Award for Best Rock Performance
Gary Clark Jr. (Giải Thưởng Grammy Cho Trình Diễn Rock Xuất Sắc Nhất)

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/234412801051678/

Uh, yeah
Uh, yeah

Paranoid and pissed off
Ôi hoang tưởng va dễ điên
Now that I got the money
Vì giờ tôi kiếm ra tiền
Fifty acres and a model A'
Tậu 50 mẫu và Đời A một chiếc
Right in the middle of Trump country
Ngay giữa lòng đất nước của Trump tài phiệt
I told you, "There goes a neighborhood"
Tôi bảo anh, “ Sống có hang xóm láng giềng.”
Now Mister Williams ain't so funny
Giờ Ngài Williams chẳng chút hữu hiền
I see you looking out your window
Tôi thấy anh nhìn ra cửa sổ theo dõi
Can't wait to call the police on me
Chẳng thể đợi gọi cảnh sát bắt tôi
Well I know you think I'm up to somethin'
À tôi biết anh nghĩ tôi đang mưu đồ tội lỗi
I'm just eating, now we're still hungry
Tôi chỉ đang ăn, giờ tụi tôi vẫn còn đói
And this is mine now, legit
Và đất này là của tôi, hợp lẽ đời
I ain't leavin' and you can't take it from me
Tôi không từ bỏ và các anh không thể tước đoạt nó
I remember when you used to tell me
Tôi nhớ rõ khi anh thường bảo tôi ngày đó

'Nigga run, nigga run
Nô lệ cút, cút da đen
Go back where you come from
Quay lại chốn ngươi ngoi lên
Nigga run, nigga run
Da đen cút, cút nô lệ
Go back where you come from
Trở lại nơi ngươi thuộc về
We don't want, we don't want your kind
Bọn ta không muốn, chẳng cần giống nòi như thế
We think you's a dog born
Ta nghĩ ngươi được chó đẻ
Fuck you, I'm America's son
Mẹ anh! Tôi: con trai Mỹ quốc
This is where I come from
Đây là nơi tôi xuất thân

This land is mine
Đất này của tôi
This land is mine
Nước này của tôi
This land is mine
Quê này của tôi
This land is mine
Hương này của tôi
This land is mine
Tổ này của tôi
This land is mine
Quốc này của tôi

Up 'till the sun comes up
Mãi khi ánh dương ló dạng
No I can't start grindin'
Không, tôi đâu khởi làm phi pháp
And I can't let 'em break me
Và không thể để họ xâm phạm
No I can't let 'em find me
Không, không thể để họ minh phán
You can meet my friend the governor
Anh có thể gặp bạn tôi, ngài thống sứ
Only if you wanna try me
Chỉ nếu anh đem tôi ra xử
Or you can meet my other friend the judge
Hay anh có thể gặp bạn khác, ngài chánh án
Just in case you think I'm lyin'
Chỉ trong vụ anh nghĩ tôi dối gian
And I know you think I'm up to somethin'
Và tôi biết anh nghĩ tôi đang mưu đồ gian dối
I'm just eating out but still hungry
Tôi chỉ đang ăn, nhưng vẫn còn đói
And this is my analogy
Và đây là suy kết của tôi
I ain't leaving here you can't take it from me
Tôi không rời đây và anh không thể tước đoạt như vậy
I remember when you used to tell me
Tôi còn nhớ khi anh thường bảo tôi ngày ấy

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top