1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  THIS LAND (Lời Dịch Anh Việt) 2020 Grammy Award/Gary Clark Jr.

  THIS LAND
  The 2020 Grammy Award for Best Rock Performance
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Gary Clark Jr. (Giải Thưởng Grammy Cho Trình Diễn Rock Xuất Sắc Nhất)

  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/234412801051678/

  Uh, yeah
  Uh, yeah

  Paranoid and pissed off
  Ôi hoang tưởng va dễ điên
  Now that I got the money
  Vì giờ tôi kiếm ra tiền
  Fifty acres and a model A'
  Tậu 50 mẫu và Đời A một chiếc
  Right in the middle of Trump country
  Ngay giữa lòng đất nước của Trump tài phiệt
  I told you, "There goes a neighborhood"
  Tôi bảo anh, “ Sống có hang xóm láng giềng.”
  Now Mister Williams ain't so funny
  Giờ Ngài Williams chẳng chút hữu hiền
  I see you looking out your window
  Tôi thấy anh nhìn ra cửa sổ theo dõi
  Can't wait to call the police on me
  Chẳng thể đợi gọi cảnh sát bắt tôi
  Well I know you think I'm up to somethin'
  À tôi biết anh nghĩ tôi đang mưu đồ tội lỗi
  I'm just eating, now we're still hungry
  Tôi chỉ đang ăn, giờ tụi tôi vẫn còn đói
  And this is mine now, legit
  Và đất này là của tôi, hợp lẽ đời
  I ain't leavin' and you can't take it from me
  Tôi không từ bỏ và các anh không thể tước đoạt nó
  I remember when you used to tell me
  Tôi nhớ rõ khi anh thường bảo tôi ngày đó

  'Nigga run, nigga run
  Nô lệ cút, cút da đen
  Go back where you come from
  Quay lại chốn ngươi ngoi lên
  Nigga run, nigga run
  Da đen cút, cút nô lệ
  Go back where you come from
  Trở lại nơi ngươi thuộc về
  We don't want, we don't want your kind
  Bọn ta không muốn, chẳng cần giống nòi như thế
  We think you's a dog born
  Ta nghĩ ngươi được chó đẻ
  Fuck you, I'm America's son
  Mẹ anh! Tôi: con trai Mỹ quốc
  This is where I come from
  Đây là nơi tôi xuất thân

  This land is mine
  Đất này của tôi
  This land is mine
  Nước này của tôi
  This land is mine
  Quê này của tôi
  This land is mine
  Hương này của tôi
  This land is mine
  Tổ này của tôi
  This land is mine
  Quốc này của tôi

  Up 'till the sun comes up
  Mãi khi ánh dương ló dạng
  No I can't start grindin'
  Không, tôi đâu khởi làm phi pháp
  And I can't let 'em break me
  Và không thể để họ xâm phạm
  No I can't let 'em find me
  Không, không thể để họ minh phán
  You can meet my friend the governor
  Anh có thể gặp bạn tôi, ngài thống sứ
  Only if you wanna try me
  Chỉ nếu anh đem tôi ra xử
  Or you can meet my other friend the judge
  Hay anh có thể gặp bạn khác, ngài chánh án
  Just in case you think I'm lyin'
  Chỉ trong vụ anh nghĩ tôi dối gian
  And I know you think I'm up to somethin'
  Và tôi biết anh nghĩ tôi đang mưu đồ gian dối
  I'm just eating out but still hungry
  Tôi chỉ đang ăn, nhưng vẫn còn đói
  And this is my analogy
  Và đây là suy kết của tôi
  I ain't leaving here you can't take it from me
  Tôi không rời đây và anh không thể tước đoạt như vậy
  I remember when you used to tell me
  Tôi còn nhớ khi anh thường bảo tôi ngày ấy

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - LAND Lời Dịch Diễn đàn Date
Tír na nÓg / The Land of The Young (Lời Dịch Anh Việt) Oonagh & Celtic Woman Listening (Nghe) 5/10/2019
Lời Dịch - Never Never Land - Lyfe Jennings Bài hát hay 30/10/2011
Lời Dịch - My Land - Secret Garden Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - Fairy Land - Freedom Call Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - Land Of The Dead - Summoning Bài hát hay 25/10/2011
Lời Dịch - Land Of Immortals - Rhapsody Bài hát hay 25/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP