SPACE COWBOY (Lời Dịch Anh Việt) Kacey Musgraves

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.282
SPACE COWBOY (2019’s Grammy Award)Kacey Musgraves

Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1KH-HgVx_ckAF30UkDUiGGnJysoW5-MHP/view?usp=sharing
Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/168254107667548/

The 2019 Grammy Award For Best Country Song (Giải Grammy Cho Ca Khúc Đồng Quê Xuất Sắc Nhất)

You look out the window
Anh trông ra khung cửa sổ
While I look at you
Em nhìn theo đau khổ
Sayin' I don't know
Giả bộ mình không hay
Would be like saying that the sky ain't blue
Như thể dối lòng là trời không xanh mãi
And boots weren't made for sitting by the door
Và giày anh mang không để ngồi bên ngưỡng cửa
Since you don't wanna stay anymore
Vì anh chẳng còn muốn ở lại nữa

You can have your space, cowboy
Cao bồi ơi, anh luôn có chỗ
I ain't gonna fence you in
Em nào ngăn sông cấm chợ
Go on ride away, in your Silverado
Cứ phi ngựa đường xa trong cỗ xe Siêu Mã
Guess I'll see you 'round again
Chừng em vẫn dõi theo anh mà
I know my place, and it ain't with you
Em biết thân mình, có duyên nhưng phận bạc
Sunsets fade, and love does too
Hoàng hôn phai rồi tình cũng lạt
Yeah, we had our day in the sun
Tháng ngày nào vui trong ánh nắng chan
When a horse wants to run, there ain't no sense in closing the gate
Khi tuấn mã ra chiều tung vó, có nghĩa lý gì chặn then cài cửa
You can have your space, cowboy
Kỵ sĩ ơi, chổ anh em chừa

After the gold rush, there ain't no reason to stay
Tìm vàng tan nhanh, chẳng còn lý do nào ở lại
Shoulda learned from the movies that good guys don't run away
Lẽ ra nên biết từ phim ảnh rằng trai lành đời nào bỏ chạy
But roads weren't made to not go down
Nhưng đường không mở cho người thoái bước
And there ain't room for both of us in this town
Và chẳng còn chổ cho hai ta lưu lại phố phường

You can have your space, cowboy
Cao bồi ơi, anh luôn có chỗ
I ain't gonna fence you in
Em nào ngăn sông cấm chợ
Go on ride away, in your Silverado
Cứ phi ngựa đường xa trong cỗ xe Siêu Mã
Guess I'll see you 'round again
Chừng em vẫn dõi theo anh mà
I know my place, and it ain't with you
Em biết thân mình, có duyên nhưng phận bạc
Sunsets fade, and love does too
Hoàng hôn phai rồi tình cũng lạt
Yeah, we had our day in the sun
Tháng ngày nào vui trong ánh nắng chan
When a horse wants to run, there ain't no sense in closing the gate
Khi tuấn mã ra chiều tung vó, có nghĩa lý gì chặn then cài cửa
You can have your space, cowboy
Kỵ sĩ ơi, chổ anh em chừa
You can have your space
Nơi em một chổ vẫn dành
You can have your space
Về về về về chốn ấy
Cowboy
Nghe anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
NEW - SPACE COWBOY (Lời Dịch Anh Việt) Kacey Musgraves
 
×
Top Bottom