BUTTERFLIES (Lời Dịch Anh Việt) Kacey Musgraves

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.284
BUTTERFLIESKacey Musgraves

The 2019 Grammy Award for Best Country Solo Performance (Giải Grammy Cho Trình Diễn Đơn Ca Đồng Quê Xuất Sắc Nhất)

I was just coastin'
Em đang lún sâu
Never really goin anywhere
Thật lòng chẳng hề đi bất kỳ đâu
Caught up in a web I was gettin kinda used to stayin' there
Lỡ sa vào lưới mạng dần dà rồi thành quen em ở lại lâu
And out of the blue
Và lẩn tránh nỗi sầu
I fell for you
Vì anh em ngả đau

Now you're lifting me up, instead of holding me down
Giờ anh đang dìu em lên thay vì cứ dìm em xuống
Stealing my heart instead of stealing my crown
Trộm mất tim em thay cho cuỗm đoạt ngôi vương
Untangled all the strings round my wings that were tied
Tháo gỡ mối dây nhợ tơ vò quanh đôi cánh đang bị trói
I didn't know him and I didn't know me
Tôi không biết người và tôi chẳng biết tôi
Cloud nine was always out of reach
Chín tầng mây mãi nằm ngoài tầm với
Now I remember what it feels like to fly
Giờ em vẫn còn nhớ cảm giác như bay như lượn
You give me butterflies
Anh bắt tặng em bươm bướm

Kiss full of color makes me wonder where you've always been
Nụ muôn màu làm em muôn phần tự hỏi nơi anh thường luôn ở
I was hiding in doubt till you brought me out of my chrysalis
Em ẩn dật trong nghi ngờ mãi khi anh đến mang em ra khỏi kén tơ
And I came out new
Và em lột xác mới
All because of you
Tất cả vì anh, người ơi

Now you're lifting me up, instead of holding me down
Giờ anh đang dìu em lên thay vì cứ dìm em xuống
Stealing my heart instead of stealing my crown
Trộm mất tim em thay cho cuỗm đoạt ngôi vương
Untangled all the strings round my wings that were tied
Tháo gỡ mối dây nhợ tơ vò quanh đôi cánh đang bị trói
I didn't know him and I didn't know me
Tôi không biết người và tôi chẳng biết tôi
Cloud nine was always out of reach
Chín tầng mây mãi nằm ngoài tầm với
Now I remember what it feels like to fly
Giờ em vẫn còn nhớ cảm giác như bay như lượn
You give me butterflies
Anh bắt tặng em bươm bướm
You give me butterflies
Tặng em bươm bướm trong vườn

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom