butterflies

  1. LEQUOCAN

    BUTTERFLIES (Lời Dịch Anh Việt) Kacey Musgraves

    BUTTERFLIES Kacey Musgraves The 2019 Grammy Award for Best Country Solo Performance (Giải Grammy Cho Trình Diễn Đơn Ca Đồng Quê Xuất Sắc Nhất) I was just coastin' Em đang lún sâu Never really goin anywhere Thật lòng chẳng hề đi bất kỳ đâu Caught up in a web I was gettin kinda used to...
Quay lại
Top