SUNNY (Lời Dịch Anh Việt) Boney M

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
SUNNYBoney M

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/281395056353452/

Sunny,
Nắng mới,
yesterday my life was filled with rain
ngày hôm qua đời em ngập trong mưa ngâu
Sunny,
Nắng tươi,
you smiled at me and really eased the pain
anh cười với em và làm vơi đi nỗi đau
The dark days are gone, and the bright days are here
Đã qua những ngày u tịch, về đây ngày sáng lung linh
My Sunny one shines so sincere
Chàng Nắng của em chiếu quang minh
Sunny one so true,
Nắng anh soi chính trực,
I love you
yêu hết mực

Sunny,
Nắng thu,
thank you for the sunshine bouquet
cảm ơn cho chùm hoa nắng anh tỏa
Sunny,
Nắng hạ,
thank you for the love you brought my way
tạ ơn tình anh đã mang suốt lối em qua
You gave to me your all and all
Nắng trao em tất cả và tất cả
Now I feel ten feet tall
Giờ thấy mình 10 bộ cao ra
Sunny one so true,
Nắng xuân soi ánh thật thà,
I love you
yêu Nắng mà

Sunny,
Ánh Nắng,
thank you for the truth you let me see
cảm ơn anh cho em thấy toàn chân lý
Sunny,
Nắng anh,
thank you for the facts from A to Z
tạ ơn mọi thứ trên đời từ /ei/ đến /zi/
My life was torn like a windblown sand
Đời em tan nát như hạt cát gió cuốn đi
And the rock was formed when you held my hand
Và thạch sơn khai lập khi anh cầm bàn tay
Sunny one so true,
Nắng anh rọi thẳng ngay,
I love you
yêu anh hoài

Sunny
Ánh Nắng

Sunny,
Nắng yêu,
thank you for the smile upon your face
cảm ơn cho nụ cười tỏa nắng trên mặt hiền
Sunny,
Nắng thương,
thank you for the gleam that shows its grace
tạ ơn tia nắng mà anh khoe nét duyên
You're my spark of nature's fire
Nắng là mồi của ngọn lửa thiên nhiên
You're my sweet complete desire
Nắng là khát khao ngọt ngào trọn vẹn
Sunny one so true,
Nắng chiếu càng chân thêm,
I love you
em yêu anh

Sunny,
Nắng mới,
yesterday my life was filled with rain
ngày hôm qua đời em ngập trong mưa ngâu
Sunny,
Nắng tươi,
you smiled at me and really eased the pain
anh cười với em và làm vơi đi nỗi đau
The dark days are gone, and the bright days are here
Đã qua những ngày u tịch, về đây ngày sáng lung linh
My Sunny one shines so sincere
Chàng Nắng của em chiếu quang minh
Sunny one so true,
Nắng anh soi chính trực,
I love you
yêu hết mực

I love you
Em yêu anh
I love you
Em mến anh
I love you
Em thương anh
I love you
Em nhớ anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top