OUT OF THE BLUE (Lời Dịch Anh Việt) Debbie Gibson

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.249
OUT OF THE BLUE
Debbie Gibson

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/156472648845694/

Without you, without you
Không có anh, không có anh
I always thought that everything was fine without you
Không có anh, em cứ nghĩ rằng mọi điều hẳn luôn tốt đẹp
Never knowing you'd be mine
Chưa hề biết anh là của em
Suddenly my world has changed
Chợt thế giới của em chuyển đổi
And I just wonder why
Và tại sao, em tự hỏi
All it took was just one smile
Tất cà chỉ một nụ cười thôi

Now with you, out of the blue
Giờ bên anh, buồn ơi chào mi
Love appeared before my eyes with you
Tình với anh trước mắt hiện nguyên y
A dream come true
Mộng mơ như ý
I never thought I'd realize what love was
Em chưa từng nghĩ, từng nhận ra yêu là gì
What love was, what love was
Yêu là gì, yêu là gì

I need you, oh I need you
Em cần anh, ôi cần ngần ấy
And everyday I love you more and more
Va em lại càng thuong anh hơn từng ngày
Without you
Vắng bóng anh
I know what it's all for
Biết tình này dành cho ai
Suddenly I see you there
Bất chợt thấy anh ở đấy
And everything's ok
Và mọi chuyện ổn ngay
Don't know why I feel this way
Chẳng biết sao cảm thấy như vậy

Now with you, out of the blue
Giờ bên anh, buồn ơi chào mi
Love appeared before my eyes with you
Tình với anh trước mắt hiện nguyên y
A dream come true
Mộng mơ như ý
I never thought I'd realize what love was
Em chưa từng nghĩ, từng nhận ra yêu là gì
What love was, what love was
Yêu là gì, yêu là gì

Here with you
Anh nơi này
We are together now
Giờ ta bên nhau xum vầy
Never take my heart away
Đừng cuốn tình em theo bóng mây
All the love I found
Tất cả tình em tìm thấy
Is here to stay
Xin ở lại đây

It's like a dream come true
Y như giấc mơ đã thành
I never thought I'd fall in love with you
Em chưa từng nghĩ em phải lòng anh
Out of the blue
Nỗi buồn xa mặt
Love appeared before my eyes with you
Tình với anh hiển hiện ngay trước mắt
A dream come true
Giấc mơ tròn đầy
I never thought
Chưa từng nghĩ vậy
Here with you
Anh nơi này
Out of the, out of the, out of the clear blue
Cho nỗi buồn, cho nỗi buồn, cho nỗi buồn xa bay
Oh, it's like a dream come true
Ôi, như thể mộng mơ như ý
I never thought, I never thought
Em chưa từng nghĩ, em chưa từng nghĩ
Out of the blue
Buồn ơi chào mi
Before my eyes with you
Có anh, trước mắt em chỉ
A dream come true
Mộng mơ toàn ý
I never thought I'd fall in love with you
Ngã vào cuộc tình với anh, em chưa từng nghĩ
Out of the, out of the, out of the, out of the clear blue
Xin chào mi, xin chào mi, xin chào mi, buồn ơi xin chào mi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 

×
Quay lại
Top