SENORITA (Lời Dịch Anh Việt) Shawn Mendes & Camila Cabello

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
SEÑORITA
Shawn Mendes & Camila Cabello

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/170039967488962/

I love it when you call me Señorita
Yêu lắm lúc anh gọi em Cô Tiểu Thư À
I wish I could pretend I didn't need ya
Ước chi em có thể giả vờ không cần anh ha
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng từng âu yếm, ôi chao la la la!
It's true la-la-la
Thiệt là đã đã đã
Ooh I should be running
Ui lý ra em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Úi anh cứ níu em lại
For ya
Bên anh

Land in Miami
Miami ghé qua
The air was hot from summer rain
Khí trời nóng hổi từ cơn mưa hạ
Sweat dripping off me
Mồ hôi rơi giọt lã chã
Before I even knew her name la la la
Trước khi ta biết được tên nàng la la la
It felt like ooh-la-la-la
Thấy như thể ôi chu choa
Yeah, No!
Ậm lại Ừ!

Sapphire moonlight
Trong xanh ánh trăng
We danced for hours in the sand
Mình nhảy múa hàng giờ trên cát trắng
Tequila Sunrise
Rạng Đông Rượu Nồng
Her body fit right in my hands, la-la-la
Chặt trong vòng tay, thân nàng cháy bỏng la la la
It felt like ooh-la-la-la
Ôi phiêu bồng, ui quá xá đã
Yeah


I love it when you call me Señorita
Yêu lắm lúc anh gọi em Cô Tiểu Thư À
I wish I could pretend I didn't need ya
Ước chi em có thể giả vờ không cần anh ha
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng từng âu yếm, ôi chao la la la!
It's true la-la-la
Thiệt là đã đã đã
Ooh I should be running
Ôi lẽ ra nên chạy thật xa
Ooh you know I love it
Ối anh biết em thích mà

When you call me Señorita
Yêu lắm lúc anh gọi em Cô Tiểu Thư À
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Ước chi không quá khó để em xa anh ha
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng từng âu yếm, ôi chao la la la!
It's true la-la-la
Thiệt là đã đã đã
Ooh I should be running
Ui lý ra em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Úi anh cứ níu em lại
For ya
Bên anh

Locked in the hotel
Lữ quán giam cả đôi
There's just some things that never change
Vẫn có đôi điều mà chẳng bao giờ thay đổi
You say, "We're just friends."
Anh vẫn nói, “Mình chỉ là bạn thôi.”
But friends don't know the way you taste
Nhưng bạn không thể biết lối anh sành sỏi
'Cause you know it's been a long time comin'
Vì anh biết chuyện diễn ra đã tự lâu rồi
Don't you let me fall, oh
Để em một lần sa ngã, ôi!

Oh, when your lips undress me
Xiêm y trút bỏ khi môi anh cười
Hooked on your tongue
Vương trên đầu lưỡi
Ooh, love, your kiss is deadly
Tình ơi, nụ hôn anh chết người
Don't stop
Hãy tới

I love it when you call me Señorita
Yêu lắm lúc anh gọi em Cô Tiểu Thư À
I wish I could pretend I didn't need ya
Ước chi em có thể giả vờ không cần anh ha
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng từng âu yếm, ôi chao la la la!
It's true la-la-la
Thiệt là đã đã đã
Ooh I should be running
Ôi lẽ ra nên chạy thật xa
Ooh you know I love it
Ối anh biết em thích mà

When you call me Señorita
Yêu lắm lúc anh gọi em Cô Tiểu Thư À
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
Ước chi không quá khó để em xa anh ha
But every touch is ooh-la-la-la
Nhưng từng âu yếm, ôi chao la la la!
It's true la-la-la
Thiệt là đã đã đã
Ooh I should be running
Ui lý ra em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Úi anh cứ níu em lại
For ya
Bên anh

All along I'll be coming for ya
Em luôn đến bên anh từ thuở đầu
And I hope it meant something to ya
Và hy vọng có chút nghĩa nặng tình sâu
Call my name I'll be comin' for ya
Gọi tên em, em sẽ về ngay bên ấy
Comin' for ya
Về bên anh đây

For ya, for ya (oh, she loves it when I call her), for ya
Bên anh, (ôi nàng yêu lắm khi ta gọi nàng), cho anh, vì anh
Ooh I should be running
Ui lý ra em nên bỏ chạy
Ooh you keep me coming
Úi anh cứ níu em lại
For ya
Bên anh

(Señorita = a title or form of address used of or to a Spanish-speaking unmarried woman)

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top