RAINBOW (Lời Dịch Anh Việt) Kacey Musgraves

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
RAINBOWKacey Musgraves

When it rains, it pours
Trời mưa trút, mưa bay
But you didn't even notice
Mà anh nào có biết có hay
It ain't rainin' anymore
Cơn mưa đang tạnh dần
It's hard to breathe when all you know is
Nhịp thở gian truân khi tất cả anh cần:
The struggle of stayin' above the risin' water line
Ngắc ngoải ngoi lên mực nước triều đang dâng

Well the sky has finally opened
Rồi bầu trời cuối cùng mở ra
The rain and wind stopped blowin'
Mưa gió phong ba cũng ngừng qua
But you're stuck out in the same ol' storm again
Mà anh lại lâm chung vào cùng cơn bão tố
You hold tight to your umbrella
Anh cứ mãi bám vào chiếc ô
Well, darlin', I'm just tryin' to tell ya
Ôi anh yêu, em đang cố khuyên cố bảo
That there's always been a rainbow hangin' over your head
Rằng đã luôn có một cầu vồng che chở treo ở trên cao

If you could see what I see
Nếu anh, em cùng thấy như nhau
You'd be blinded by the colors
Có lẽ anh đã bị mù màu
Yellow, red, and orange, and green
Vàng, đỏ, cam, và xanh biếc
And at least a million others
Và chí ít cả triệu màu khác biệt
So tie up the boat, take off your coat, and take a look around
Vậy neo thuyền nghỉ ngơi, cởi áo phong sương, và nhìn xa trông rộng

'Cause the sky has finally opened
Vì bầu trời cuối cùng mở ra
The rain and wind stopped blowin'
Mưa gió phong ba cũng ngừng qua
But you're stuck out in the same ol' storm again
Mà anh lại lâm chung vào cùng cơn bão tố
You hold tight to your umbrella
Anh cứ mãi bám vào chiếc ô
Well, darlin', I'm just tryin' to tell ya
Ôi anh yêu, em đang cố khuyên cố bảo
That there's always been a rainbow hangin' over your head
Rằng đã luôn có một cầu vồng che chở treo ở trên cao

Oh, tie up the boat, take off your coat, and take a look around
Vậy neo thuyền nghỉ ngơi, cởi áo phong sương, và nhìn xa trông rộng
Everything is alright now
Mọi thứ giờ xa bão dông

'Cause the sky has finally opened
Vì bầu trời cuối cùng mở ra
The rain and wind stopped blowin'
Mưa gió phong ba cũng ngừng qua
But you're stuck out in the same ol' storm again
Mà anh lại lâm chung vào cùng cơn bão tố
Let go of your umbrella
Nào hãy ra ngoài chiếc ô
Well, darlin', I'm just tryin' to tell ya
Ôi anh yêu, em đang cố khuyên cố bảo
That there's always been a rainbow hangin' over your head
Rằng đã luôn có một cầu vồng che chở treo ở trên cao
Yeah, there's always been a rainbow hangin' over your head
Vâng, đã luôn có một cầu vồng che chở treo ở trên cao

It'll all be alright
Tất cả sẽ yên hòa

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top