FOLLOW YOUR ARROW (Lời Dịch Anh Việt) Kacey Musgraves

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.284
FOLLOW YOUR ARROW
Kacey Musgraves


(to roll up a joint = to do just that)
(be on cra.ck = do something shocking crazy, insane, weird, strange)


If you save yourself for marriage, you're a bore
Nếu anh giữ mình cho hôn nhân, anh là kẻ nhàm chán
If you don't save yourself for marriage, you're a whore-able person
Nếu em chẳng dành thân vì hôn nhân, em là ả điếm đàng
If you won't have a drink, then you're a prude
Nếu ta không một giọt rượu, ta đạo đức giả
But they'll call you a drunk as soon as you down the first one
Nhưng đời gọi ta tên túy tửu, sớm trước tiên ta là kẻ sa đà

If you can't lose the weight then you're just fat
Nếu em không thể giảm cân, em béo phì
But if you lose too much then you're on cra.ck
Nhưng nếu anh xuống trọng quá nhiều, ôi thật ngu si
You're damned if you do and you're damned if you don't
Nếu ta làm thì bị rủa và nếu ta không thì bị quở
So, you might as well just do whatever you want
Thôi thì có lẻ làm bất cứ gì ta muốn ta mơ

So, make lots of noise
Vậy, làm ồn đinh tai
Kiss lots of boys
Hun thật nhiều trai
Or kiss lots of girls
Hay hôn biết bao gái
If that's somethin' you're into
Nếu đó là điều mình thấy phải
When the straight and narrow gets a little too straight
Khi đường ngay lối hẹp có chút gì quá thẳng thừng
Roll up a joint, or don't
Chơi xả láng, hoặc dừng
Just follow your arrow wherever it points
Hãy bay theo đúng đường tên bất cứ đâu nó đến
Yeah, follow your arrow wherever it points
Vâng, bay theo đúng đường tên bất cứ đâu nó đến

If you don't go to church you'll go to Hell
Nếu em không lên nhà thờ, em xuống địa ngục
If you're the first one on the front row you're a self-righteous
Nếu anh luôn đến trước, luôn ở hàng đầu, anh luôn cho anh đúng
Son of a (bitch)
Đồ con hoang
Can't win for losin',
Không thắng vì toàn thua
You'll just disappoint 'em
Ta chỉ làm người đời chán
Just ’cause you can't beat 'em
Chỉ vì không làm họ ‘ngán’
Don't mean you should join 'em
Ý không nói anh nên chung hàng

So, make lots of noise
Vậy, làm ồn đinh tai
Kiss lots of boys
Hun thật nhiều trai
Or kiss lots of girls
Hay hôn biết bao gái
If that's somethin' you're into
Nếu đó là điều mình thấy phải
When the straight and narrow gets a little too straight
Khi đường ngay lối hẹp có chút gì quá thẳng thừng
Roll up a joint, or don't
Chơi xả láng, hoặc dừng
Just follow your arrow wherever it points
Hãy bay theo đúng đường tên bất cứ đâu nó đến
Yeah, follow your arrow wherever it points
Vâng, bay theo đúng đường tên bất cứ đâu nó đến

Say what you think
Nói điều mình nghĩ
love who you love
Yêu người mình quí
’Cause you just get so many trips around the sun
Vì ta chu du biết bao chuyến quanh mặt trời
Yeah, you only...only live once
Nhưng ta chỉ, chỉ sống một cuộc đời

So, make lots of noise
Vậy, làm ồn đinh tai
Kiss lots of boys
Hun thật nhiều trai
Or kiss lots of girls
Hay hôn biết bao gái
If that's somethin' you're into
Nếu đó là điều mình thấy phải
When the straight and narrow gets a little too straight
Khi đường ngay lối hẹp có chút gì quá thẳng thừng
Roll up a joint, I would
Xả láng, ta không dừng
Just follow your arrow wherever it points
Hãy bay theo đúng đường tên bất cứ đâu nó đến
Yeah, follow your arrow wherever it points
Vâng, bay theo đúng đường tên bất cứ đâu nó đến

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
×
Top Bottom