PURPLE RAIN (Lời Dịch Anh Việt) Prince and The Revolution

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.196
PURPLE RAIN
Prince and The Revolution

Facebook:
https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/187092402450385/

I never meant to cause you any sorrow
Chưa bao giờ có ý gây cho em sầu não
I never meant to cause you any pain
Chẳng khi nào anh để lại cho em nỗi đau
I only wanted one time to see you laughing
Anh muôn thuở chỉ muốn thấy em cười hồn nhiên
I only want to see you laughing in the purple rain
Muốn chỉ thấy em cười ngã nghiêng trong cơn mưa màu tím

Purple rain, purple rain
Mưa chiều tím, chiều tím mưa
Purple rain, purple rain
Mưa đỏ tía, mưa sắc tím
Purple rain, purple rain
Mưa chiều tím, chiều tím mưa

I only want to see you bathing in the purple rain
Anh chỉ muốn thấy em tắm mình trong cơn mưa màu tím

I never wanted to be your weekend lover
Chẳng bao giờ anh muốn là người tình cuối tuần
I only wanted to be some kind of friend
Anh chỉ muốn là một người bạn tình thân
Baby, I could never steal you from another
Cưng ơi, không bao giờ anh lén trộm em từ một ai
It's such a shame our friendship had to end
Thật tủi thẹn khi tình bạn hai đứa mình dừng lại

Purple rain, purple rain
Mưa chiều tím, chiều tím mưa
Purple rain, purple rain
Mưa đỏ tía, mưa sắc tím
Purple rain, purple rain
Mưa chiều tím, chiều tím mưa

I only want to see you underneath the purple rain
Anh chỉ muốn thấy dáng em đi dưới cơn mưa màu tím

Honey I know, I know, I know times are changing
Em yêu, anh biết, biết rõ, biết rằng thời thế đang thay đổi
It's time we all reach out for something new
Đến lúc ta vươn xa tìm chút gì mơi mới
That means you too
Ý là em cũng nói
You say you want a leader
Em bảo em cần một hướng đạo
But you can't seem to make up your mind
Nhưng em dường như không thể quyết ra sao
I think you better close it
Anh nghĩ em nên khép lại
And let me guide you to the purple rain
Và để anh dẫn em vào chiều tím mưa bay

Purple rain, purple rain
Mưa chiều tím, chiều tím mưa
Purple rain, purple rain
Mưa đỏ tía, mưa sắc tím

If you know what I'm singing about up here
Nếu bạn hiểu nghững gì mình đang hát trên đây
C'mon, raise your hand
Nào xim hãy giơ tay

Purple rain, purple rain
Mưa chiều tím, chiều tím mưa

I only want to see you, only want to see you
Anh chỉ muốn thấy em, chỉ muốn thấy em
In the purple rain
Trong cơn mưa màu tím

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Quay lại
Top