MY GIRL (Lời Dịch Anh Việt) Otis Redding

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.139
MY GIRL
Otis Redding


Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/149646326194993/

I've got sunshine on a cloudy day
Ta say nắng ấm trong một ngày mây xám
And it's cold outside, I've got the month of May
Và ngoài trời lạnh căm, vui cùng hoa cỏ tháng Năm
I guess you'd say
Chừng anh hỏi vầy
What can make, ooh, me feel this way?
Điều gì khiến tôi cảm thấy như vậy?
It's my girl
Chính là khi
Talkin' 'bout my girl
Nói về người con gái ấy

I've got so much loving, the bees envy me
Ta được yêu quá nhiều khiến ong ghét bướm ganh
I've got a sweeter song that I can sing, than the birds in the trees
Ta trỗi khúc ca ngọt ngào hơn tiếng chim hót chua ngoa trên cành
Ooh, I guess you will say
Ối, chừng anh sẽ hỏi vầy
Ooh, what can make me feel this way?
Ôi, điều gì khiến tôi cảm thấy như vậy?
It's my girl
Chính là khi
Talkin' 'bout my girl, ooh
Nói về người con gái ấy, ôôi

Hey hey hey
Hey hey hey
Ooooh, yeah

I don't need no money, all I need is my fame
Ta đâu tham tiền tham bạc, tất cả ta cần: tự nhiên hương
I've got all the riches baby one big man can claim
Ta có cả gia tài, em đó, mà một đại gia trọn hưởng
I guess you'd say
Ooh, "What can make you feel this way?"
My girl
Là khi
Talkin' 'bout my girl
Nói về người con gái ấy

I've got sunshine on a cloudy day with my girl
Ta say nắng ấm với bóng hồng trong ngày xám mây
I've even got the month of May with my, my, my girl
Ta đắm cùng hoa cỏ tháng Năm với người con gái ấy
Talkin' 'bout, talkin' 'bout, talkin' 'bout
Nghĩ về, nhớ về, thương về người con gái ấy

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top