LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
810
MOVING ON UP
M People


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/263617004797924/

You´ve done me wrong, your time is up
Anh tệ với tôi, hạn anh đã tới
You took a sip from the devils cup
Anh đã nhấp môi chén đắng cuộc đời
You broke my heart, there´s no way back
Làm tim vỡ đôi, đường về không lối
Move right outta here baby! Go and pack your bags!
Ra khỏi đây ngay, cưng ơi! Đi mà mau khăn gói!

Just who do you think you are?
Anh cứ tưởng anh là ai nào?
Stop acting like some kind of star
Ngưng ngay việc làm như một ngôi sao
Just who do you think you are?
Anh cứ tưởng anh là ai đây?
Take it like a man baby if that´s what you are
Hãy cư xử như một nam nhân, nếu thấy đó là bản chất

´Cos I´m moving on up. You´re moving on out.
Bởi đường tôi, tôi chọn; lối anh, anh lựa
Movin´ on up. Nothing can stop me.
Thôi đừng lần lữa; không gì ngăn tôi nữa
Moving on up. You´re moving on out.
Còn gì chần chừ; anh cuốn gói đi ngay
Time to break free. Nothing can stop me,
Tới lúc giải thoát; chẳng gì ngăn tôi lại

They brag a man has walked in space
Khoe rằng đàn ông đã bước vào không gian
but you can´t even find my place
nhưng anh khó mà tìm nơi tôi ẩn dật
There ain´t nothing you can do
Không có gì anh làm nên thân
´cos I´ve had enough of me baby being part of you
Vì đã đủ cho tôi, cưng ơi, mãi là một phần của anh

Just who do you think you are?
Anh cứ tưởng anh là ai à?
This time you´ve gone too far
Lần này anh đã đi quá xa
Just who do you think you are?
Anh cứ tưởng anh là ai đây?
Take it like a man baby if that´s what you are
Hãy cư xử như một nam nhân, nếu thấy đó là bản chất

Movin´ on up
Thôi đừng lần lữa
Movin´ on up
Còn chờ chi nữa
Movin´ on up
Khăn gói ra đi
Movin´ on up
Nấn ná làm chi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top