LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
LOVE HURTS
Nazareth

(Nazareth are a Scottish hard rock band that had several hits in the United Kingdom, as well as in several other West European countries.)

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/225481761944782/

Love hurts
Tình đau
Love scars
Sẹo sâu
Love wounds and marks
Thương tổn và hằn dấu
Any heart not tough or strong enough
Không trái tim nào đủ dẻo dai, vững chãi
To take a lot of pain, take a lot of pain
Để chấp nhận thương đau, để gánh chịu khổ ải
Love is like a cloud, it holds a lot of rain
Tình như áng mây bay, cuốn theo mưu dầm mưa dãi
Love hurts
Tình đau
Ooh love hurts
Ôii tình khổ

I'm young
Mình non
I know
Mình hiểu
But even so
Nhưng cho dù thế
I know a thing or two, I learned from you
Mình biết một đôi điều, từ bạn học thật nhiều
I really learned a lot, really learned a lot
Mình học biết bao nhiêu, đầy một bụng, ngập cả lòng
Love is like a flame, it burns you when it's hot
Tình như ngọn lửa hồng, làm bỏng bạn khi tình còn nóng
Love hurts
Tình khốn
Ooh love hurts
Ôi tình khổ

Some fools think
Kẻ khờ nghĩ
Of happiness, blissfulness, togetherness
Về phúc an lành, phước trời ban, tình thương bầu bạn
Some fools fool themselves, I guess
Kẻ ngốc khác tự lừa mình, mình đoán
They're not foolin' me
Họ không gạt mình mãi
I know it isn't true I know it isn't true
Mình biết chẳng hề phải, mình hiểu có gì trai trái
Love is just a lie made to make you blue
Tình chỉ là lời nói sai làm bạn buồn hoài
Love hurts
Tình đau
Ooh love hurts
Ôi tình sầu
Ooh love hurts
Ôii tình khổ

I know it isn't true
Mình biết chẳng hề phải
I know it isn't true
Mình hiểu có gì trai trái
Love is just a lie made to make you blue
Tình chỉ là lời nói sai làm bạn buồn hoài
Love hurts
Tình đau
Ooh love hurts
Ôi tình sầu
Ooh, love hurts, ooh…
Ôii tình khổ, hu hu…

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top