IF TROUBLE WAS MONEY (Lời Dịch Anh Việt) Gary Clark Jr.

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.139
IF TROUBLE WAS MONEY
Gary Clark Jr.


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/235381667621458/

If trouble was money, I'd swear I'd be a millionaire
Nếu rắc rối là tiền bạc, anh thề sẽ là đại gia triệu phú
If trouble was money, babe, I'd swear I'd be a millionaire
Nhỡ trắc trở là tiền nong, anh nguyện sẽ là triệu phú đại gia
If worries was dollar bills
Nếu lo lắng là tờ đô la
I'd buy the whole world and have money to spare
Anh sẽ mua cả thế gian và có chút bạc dành ra

Worry, worry, baby, I've had worries on my mind
Lo sợ, lo xa, cưng à , anh lo âu tâm trí rối bời
I said, "Worry, worry, worry,
Anh than, “Lo xa, lo đứng, lo ngồi,
I've had worries all my life"
Anh có nỗi lo suốt cả đời.”
You know times is hard; I swear, I don't tell you no lie
Em biết thời đang hạn; anh thề bảo em không gian dối

My mother used to tell me
Mẹ anh thường bảo anh vầy
She said, "Son, there gonna be days like this"
Bà dạy, “Con trai, rồi sẽ có những ngày như vậy.”
I said, "My mother used to tell me"
Nhắc lại, “Mẹ anh thường bảo anh đây,”
She said, "Son, there gonna be days like this"
Bà dạy, “Con trai, rồi sẽ có những ngày thế đấy.”
She said, "I want you to always be a winner

Bà răn, “Ta muốn con luôn luôn là người thắng cuộc.
“I love you, son, I don't want you to quit"
“Yêu con lắm, con trai, ta không muốn con buông xuôi.”

Translated and Subtitled by Lê Quốc An


[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top