IF I DIE YOUNG (Lời Dịch Anh Việt) The Band Perry

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
IF I DIE YOUNGThe Band Perry


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/230534958106129/

If I die young, bury me in satin
Nếu con chết non, chôn thân con trong lụa óng
Lay me down on a bed of roses
Đặt con xuống trên luống hoa hồng
Sink me in a river at dawn
Đắm con trong một dòng sông hừng đông
Send me away with the words of a love song
Tiễn con đi xa với lời ca của khúc tình nồng

Uh oh, uh oh
Uh oh, uh oh

Lord make me a rainbow, I'll shine down on my mother
Người hóa con thành cầu vồng, để con dõi theo thân mẫu
She'll know I'm safe with you when she stands under my colors
Mẹ sẽ biết con an nhiên với Người khi mẹ đứng dưới 7 sắc mầu
And life ain't always what you think it ought to be, no
Và đời không luôn là cái mình tưởng là đời nên phải
Ain't even grey, but she buries her baby
Ngay cà chẳng xám tái lúc mẹ chôn cô con gái

The sharp knife of a short life (oh well)
Lưỡi dao sắc của đoản mệnh đời
I've had just enough time
Con hưởng vừa đủ thuở sinh thời

If I die young, bury me in satin
Nếu con chết non, chôn thân con trong lụa óng
Lay me down on a bed of roses
Đặt con xuống trên luống hoa hồng
Sink me in a river at dawn
Đắm con trong một dòng sông hừng đông
Send me away with the words of a love song
Tiễn con đi xa với lời ca của khúc tình nồng

The sharp knife of a short life (oh well)
Lưỡi dao sắc của đoản mệnh đời
I've had just enough time
Con hưởng vừa đủ thuở sinh thời

And I'll be wearing white, when I come into your kingdom
Và con sẽ mặc toàn trắng, khi con bay về miền thiên thai
I'm as green as the ring on my little cold finger,
Con mãi xanh như chiếc nhẫn trên ngón tay nhỏ lạnh tái
I've never known the lovin' of a man
Con chưa từng nếm hương tình của một chàng trai
But it sure felt nice when he was holdin' my hand,
Nhưng chắc dễ thương lắm khi chàng nắm bàn tay
There's a boy here in town, says he'll love me forever,
Có chàng trai chốn thị thành nói sẽ thương con mãi mãi
Who would have thought forever could be severed by...
Ai đó dã phải nghĩ lại, mãi mãi cũng có thể là đày ải

The sharp knife of a short life (oh well)
Lưỡi dao sắc của đoản mệnh đời
I've had just enough time
Con hưởng vừa đủ thuở sinh thời

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls
Vậy diện thật bảnh, hỡi anh, em đeo chuỗi ngọc long lanh
What I never did is done
Điều em bất hạnh nay đã thành

A penny for my thoughts (oh, no) I'll sell 'em for a dollar
Ý bạn sao về tư tưởng xu lẻ, mình sẽ bán ra giá bạc vạn
They're worth so much more after I'm a goner
Chúng đáng giá hơn nhiều sau khi hồn rời khỏi xác
And maybe then you'll hear the words I been singin'
Và có lẽ vào lúc ấy bạn sẽ nghe những lời mình hát
Funny when you're dead how people start listenin'
Nực cười khi ta khuất mặt, bao người bắt đầu lắng nghe

If I die young, bury me in satin
Nếu mình chết non, chôn thân mình trong lụa óng
Lay me down on a bed of roses
Đặt mình xuống trên luống hoa hồng
Sink me in a river at dawn
Đắm mình trong một dòng sông hừng đông
Send me away with the words of a love song
Tiễn mình đi xa với lời ca của khúc tình nồng

Uh oh (uh, oh)
Uh oh (uh, oh)
The ballad of a dove (uh, oh)
Khúc đồng quê của bồ câu trắng
Go with peace and love
Mang theo yêu thương thanh thản
Gather up your tears, keep 'em in your pocket
Gom về những giọt lệ, đựng trong hốc nhỏ tâm tưởng
Save 'em for a time when you're really gonna need 'em, oh
Dành nước mắt cho những lúc mình thật sự cần khóc thương

The sharp knife of a short life (oh well)
Lưỡi dao sắc của đoản mệnh đời
I've had just enough time
Con hưởng vừa đủ thuở sinh thời

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls.
Vậy diện đẹp đồ mới, anh hỡi, em đeo chuỗi ngọc rạng ngời

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top