1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT (Lời Dịch Anh Việt) Rod Stewart

  I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Rod Stewart

  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/231611711331787/

  I can tell by your eyes that you've probably been cryin' forever
  Qua đôi mắt em anh dám bảo rằng có lẽ em mãi mãi lệ sầu rơi
  And the stars in the sky don't mean nothin' to you, they're a mirror
  Và tinh tú trên trời chẳng chút nghĩa gì với em, chỉ là tấm gương soi
  I don't want to talk about it, how you broke my heart
  Anh không muốn nói về chuyện, em làm con tim tả tơi
  If I stay here just a little bit longer
  Nếu ở đây chỉ một chút nữa thôi
  If I stay here, won't you listen to my heart, whoa, heart?
  Nếu anh nán lại, em có lắng nghe lòng này, người hỡi?

  If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart
  Nếu anh đứng cô đơn sầu, bóng che sẽ giấu sắc màu con tim?
  Blue for the tears, black for the night's fears
  Xanh xao vì nước mắt, đen màu nỗi sợ đêm
  The star in the sky don't mean nothin' to you, they're a mirror
  Vì sao trên trời chẳng chút nghĩa gì với em, chỉ là tấm gương soi
  I don't want to talk about it, how you broke my heart
  Anh không muốn nói về chuyện, em làm con tim rã rời
  If I stay here just a little bit longer
  Nếu ở đây chỉ một chút nữa thôi
  If I stay here, won't you listen to my heart, whoa, heart?
  Nếu anh nán lại, em có lắng nghe lòng này, người hỡi?
  I don't want to talk about it, how you broke this old heart
  Anh không muốn nói về chuyện, em làm nát con tim già cỗi

  If I stay here just a little bit longer
  Nếu ở đây chỉ một chút nữa thôi
  If I stay here, won't you listen to my heart, whoa, heart?
  Nếu anh nán lại, em có lắng nghe lòng này, người hỡi?
  My heart, whoa, heart
  Nỗi lòng, người ơi

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP