Hệ thống tiền tệ quốc tế

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
1.Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế
a.Hệ thống tiền tệ quốc tế là gì?

-Được hình thành trên cơ sở quan hệ thương mại - tài chính giữa các nước
-Là hệ thống bao gồm các chế độ tiền tệ, chế tài điều tiết quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế. Cụ thể bao gồm:
  • Các chế độ tiền tệ và quy tắc xác định, điều tiết tỷ giá giữa đồng tiền của các nước khác nhau với nhau
  • Các chế tài điều tiết các mối quan hệ và hoạt động tài chính quốc tế và các quốc gia.
  • Hệ thống thị trường tài chính quốc tế
  • Các tổ chức tài chính quốc tế
b.Nghiên cứu về hệ thống tài chính quốc tế là nghiên cứu những vấn đề gì?

-Nghiên cứu hệ thống tiền tệ quốc tế là nghiên cứu các chế độ tiền tệ và chế tài điều tiết quan hệ tài chính giữa các quốc gia và các định chế tài chính quốc tế trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Cụ thể:
  • Chế độ tiền tệ, phương thức xác định tỷ giá và các quy tắc điều tiết
  • Hoạt động của các định chế tài chính quốc tế
2.Hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914)

a.Chế độ bản vị hàng hoá - đồng hay song bản vị

Chế độ bản vị hàng hoá

Sự ra đời của tiền đúc “thiếu giá” (1540-1560)
Quy luật T. Gresham (Anh)

Chế độ song bản vị ở Mỹ (1792-1861)

Sự sụp đổ của chế độ song bản vị (1861)
Quyết định chuyển đổi USD ra vàng (1879) và Đạo luật bản vị vàng ở Mỹ (1900)

b.Chế độ bản vị vàng: Một vài nhận xét

Thời kỳ hoàng kim của chế độ bản vị vàng (1880-1914): hệ thống tiền tệ quốc tế hoạt động một cách ổn định và hợp tác giữa các nước trong các khu vực và trên thế giới

Đặc trưng và các nguyên tắc cơ bản của chế độ bản vị vàng
  • Gắn giá trị của đồng tiền với vàng
  • Tự do xuất nhập khẩu vàng
  • Dự trữ vàng với quy mô đủ lớn là yêu cầu để bảo đảm sức mua đồng tiền – money backs to gold.
3.Hệ thống tiền tệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1914-1944

Sự chấm dứt bản vị vàng và chế độ tỷ giá thả nổi: tài trợ chiến tranh và lạm phát bùng nổ, phá vỡ khả năng duy trì quan hệ tiền – vàng

Việc tái ấn định lại bản vị vàng 1920: sự hồi sinh chế độ bản vị vàng và mang đặc điểm của chế độ bản vị hối đoái vàng 1925-1931

Sự sụp đổ của hệ thống thương mại và tài chính quốc tế sau Đại khủng hoảng 1929-1933: Sự tan rã của các khối tiền tệ (GBP, USD, và các đồng tiền khác tiếp tục gắn với vàng), chấm dứt chế độ bản vị vàng.

Những thương thuyết về tái thiết hệ thống tiền tệ quốc tế 1941

Hội nghị Bretton Woods 1944 và sự ra đời của hệ thống Bretton woods

4.Hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới (1944 – 1990s)

a.Hệ thống Bretton Woods 1944-1971

Sự ra đời của hệ thống tiền tệ Bretton Woods 1944

Đặc trưng và hoạt động của hệ thống tiền tệ Bretton Woods 1944: chế độ bản vị đồng USD

Sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods được chính thức công bố vào ngày 15/8/1971

b.Hệ thống tiền tệ Châu Âu (EMS)

Sự tiếp nối của chế độ Bretton Woods sau khi bị sụp đổ 1971: Quyền rút vốn đặc biệt - SDR (1967) và Hội nghị Jamaca (1976)

Hệ thống tiền tệ châu Âu và cơ chế hoạt động của “European Snake Money System” (ESMS) - tiền thân của EMS

Sự ra đời của EMS ngày 13/3/1979 bao gồm:

Cơ chế xác định tỷ giá: thông qua đơn vị tiền tệ quy ước

Đơn vị tiền tệ quy ước ECU – European Currency Unit

Hợp tác tiền tệ - European Monetary Cooperation Fund

Đánh giá hoạt động của EMS

c.Sự rối loạn của hệ thống tiền tệ quốc tế trong những năm đầu thập kỷ 1990

Hậu quả chính sách mở rộng tiền tệ của đa số các nước sau khủng hoảng 1987

Sự sụp đổ bức tường Berlin 1989

Những bất đồng nội bộ trong cộng đồng Châu Âu

Tình trạng đầu cơ tài chính và những tác động đến nền kinh tế các nước

5.Hệ thống tiền tệ quốc tế 1990-1999

Liên minh tiền tệ Châu Âu: Đồng tiền chung của cộng đồng châu Âu EURO

Hệ thống tiền tệ của các nước: chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết của các nước

Khả năng hợp tác tiền tệ Đông Nam Á và Châu Á

6.Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay

Hệ thống tiền tệ quốc tế được đặc trưng bởi sự hợp tác đa phương của các nước dựa trên chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết, xu thế toàn hội nhập và cầu hoá của các nước

Hoạt động của các định chế tài chính quốc tế được tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực: đời sống - kinh - tế xã hội của các nước

Sự phát triển và ổn định của hệ thống tiền tệ châu Âu mở ra khả năng hợp tác tiền tệ trong các khu vực và trên thế giới: Đông Nam Á và Châu Á

a.Liên minh tiền tệ Châu Âu

Sự ra đời của đồng tiền chung Châu Âu ngày 1/1/1999

Câu hỏi nghiên cứu và thảo luận

1.Đặc trưng và vai trò của hệ thống tài chính quốc tế hiện nay đối với sự phát triển kinh tế của các nước

2.Liên minh tiền tệ Châu Âu: Những ưu thế, tồn tại và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

3.Cơ hội cho sự hợp tác tiền tệ khu vực Đông Nam Á và châu Á

4.Hoạt động và vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế có quan hệ với Việt Nam

ST
 
Quay lại
Top