70 câu hỏi trắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tế

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
(Trích một phần tài liệu)

1. Các đối tượng của sở hữu công nghiệp được mua bán trên thị trường bao gồm:
a. Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ của hàng hoá
b. Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá
c. Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá

2. Việc nước A bị coi là nền kinh tế phi thị trường mang lại cho nước A:
a. Lợi ích vì các đối tác sẽ cho nước A thời gian chuyển đổi lâu hơn
b. Bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá.
c. Cả hai đáp án trên

3. Chọn câu nói đúng nhất:
a. Nguyên tắc MFN trong WTO là vô điều kiện
b. NTRs và MFN là hai nguyên tắc được sử dụng phổ biến trong chính sách thương mại Mỹ
c. Nguyên tắc NTRs là nguyên tắc nền tảng trong WTO
d. Hiện nay người ta không dùng tên gọi MFN mà lấy tên là NTRs

4. Yếu tố nào sau đây thuộc đặc điểm của thị trường chung (CM) và cho thấy thị trường chung là liên kết kinh tế quốc tế cao hơn so với Khu vực mậu dịch tự do?
a. Các nước xây dựng chính sách kinh tế chung
b. Các nước thực hiện tự do hoá thương mại giữa các nước trong khối
c. Các nước xây dựng một chính sách thuế quan chung khi buôn bán với các nước ngoài khối
d. Tự do dịch chuyển các nhân tố sản xuất
e. c và d
f. a, c và d
g. a, b, c, và d

5. Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP):
a. Là nghĩa vụ nước phát triển phải dành ưu đãi hơn cho các nước đang phát triển
b. Nước phát triển không có nghĩa vụ phải dành ưu đãi như vậy
c. Nước phát triển dành ưu đãi cho một số nước đang phát triển trên cơ sở có đi có lại
d. Là hệ thống ưu đãi mà các nước đang phát triển dành cho nhau. Các nước phát triển không được hưởng.

6. Các thành viên của APEC là
a. Tất cả các quốc gia có chủ quyền độc lập
b. Các quốc gia nằm ở Đông Nam châu Á
c. Các nền kinh tế nằm cạnh vùng biển châu Á Thái Binh Dương

7. Liên minh thuế quan có nội dung:
a. Tự do di chuyển các yếu tố sản xuất
b. Các nước xây dựng các chính sách phát triển kinh tế chung
c. Tự do hoá thương mại trong nội bộ khối và áp dụng biểu thuế quan chung cho toàn khối
d. Các quốc gia tiến hành tự do hoá thương mại trong nội bộ khối

8. Nội dung nguyên tắc minh bạch hóa trong Tổ chức Thương mại Thế giới là
a. Minh bạch về chính sách
b. Minh bạch về tiếp cận thị trường
c. Cả hai đáp án trên

9. Trong các biện pháp quản lý nhập khẩu sau, đối với các doanh nghiệp biện pháp nào là dễ dự đoán, rõ ràng minh bạch nhất?
a. Giấy phép nhập khẩu
b. Thuế quan
c. Hạn ngạch nhập khẩu
d. Giấy phép chuyên ngành

10. Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế:
a. Không sử dụng các yếu tố vật chất là các tài nguyên hữu hình và hữu hạn
b. Là nền kinh tế mà vai trò của tri thức, thông tin và lao động trí tuệ là chủ đạo
c. Là nền kinh tế chỉ dựa trên cơ sở khai thác và sử dụng tri thức, thông tin.
d. Kinh tế tri thức là nền kinh tế công nghiệp

11. Bán phá giá hàng hoá
a. Giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu
b. Giúp doanh nghiệp thực hiện bán phá giá đẩy mạnh xuất khẩu
c. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng đó đẩy mạnh Xuất khẩu
d. Xuất khẩu chỉ tăng ở Doanh nghiệp và mặt hàng thực hiện bán phá giá

12. Yếu tố cấu thành nào của công nghệ đang được đề cao nhất hiện nay?
a. Thành phần Kỹ thuật
b. Thành phần Thông tin
c. Thành phần Tổ chức
d. Thành phần Con người

13. Đặc điểm của các hình thức hạn chế nhập khẩu phi thuế quan là
a. Bảo hộ rất chặt chẽ đối với người sản xuất
b. Gây thiệt hại cho người tiêu dùng
c. Đa dạng phong phú
d. Cả a, b, c đều đúng

14. Hạn ngach nhập khẩu là một biện pháp trong chính sách thương mại của một nước nhằm:
a. Hạn chế số lượng hàng hoá nhập khẩu
b. Hạn chế giá trị hàng hoá nhập khẩu
c. Cả hai phương án trên

15. Cho đến nay hình thức liên kết kinh tế quốc tế nào được xem là hình thức liên kết cao nhất?
a. Liên minh thuế quan
b. Liên minh kinh tế
c. Liên minh tiền tệ
d. Khu vực mậu dịch tự do
e. Diễn đàn hợp tác kinh tế

Các bạn có thể tham khảo tài liệu bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • 70-cau-hoi-trac-nghiem-quan_he-kinh-te-quoc-te.doc
    385,3 KB · Lượt xem: 319
×
Quay lại
Top