Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
(Trích một phần tài liệu)

Đề số 1:


Câu 1: Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng
a. Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao
b. Thuế quan là một trong các hình thức hạn chế mậu dịch có từ lâu đời nhất
c. Thuế quan là một công cụ hạn chế mậu dịch mà người sản xuất ưa chuộng nhất
d. Thuế quan góp phần làm tăng ngân sách chính phủ

Câu 2: Thu nhập của người lao động ở các nước tiếp nhận vốn đầu tư sẽ:
a. Tăng lên so với thu nhập của người chủ sở hữu tư bản
b. Tăng lên
c. Giảm đi
d. Không thay đổi

Câu 3: APEC thuộc hình thức liên kết
a. Khu vực mậu dịch tự do
b. Liên hiệp quan thuế
c. Thị trường chung
d. Không thuộc hình thức nào trên đây

Câu 4: Khoản nào sau đây không thuộc về cung ngoại tệ:
a. Xuất khẩu
b. Sự chi trả của các công ty khi đi ra nước ngoài đầu tư
c. Khách du lịch
d. Thân nhân gửi về

Bài tập sau đây dùng cho các câu 5-7
Có số liệu trong bảng sau:Câu 5:
a. A là sản phẩm thâm dụng tư bản ở cả 2 quốc gia
b. B là sản phẩm thâm dụng tư bản ở cả 2 quốc gia
c. A là sản phẩm thâm dụng lao động ở quốc gia 1, thâm dụng tư bản ở quốc gia 2
d. B là sản phẩm thâm dụng lao động ở quốc gia 1, thâm dụng tư bản ở quốc gia 2

Câu 6:
a. Quốc gia 1 dư thừa lao động, khan hiếm tư bản
b. Quốc gia 2 dư thừa lao động, khan hiếm tư bản
c. Quốc gia 2 dư thừa tư bản, khan hiếm lao động
d. Quốc gia 1 khan hiếm cả tư bản lẫn lao động

Câu 7: Theo lý thuyết H-O, mô hình mậu dịch của mỗi quốc gia là:
a. Quốc gia 1 xuất B nhập A
b. Quốc gia 1 xuất A nhập B
c. Quốc gia 2 xuất B nhập A
d. Tất cả đều sai

Câu 8: Người tiêu dùng thích thuế quan hơn so với quota vì:
a. Được tiêu dùng nhiều hơn với giá không đổi khi có nhu cầu tăng
b. Được tiêu dùng nhiều hơn với giá giảm đi do có sản xuất tăng
c. Được đáp ứng sở thích, thị hiếu lớn hơn
d. Được tiêu dùng nhiều hơn

Câu 9: Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng chung khi mậu dịch xảy ra giữa 2 quốc gia là:
a. Đường nối điểm sản xuất mới và điểm tiêu dùng mới
b. Phản ánh độ nghiêng c đường trên so với mặt phẳng
c. Là mức giá ở đó 2 quốc gia giao thương với nhau
d. a, b, c đều đúng

Câu 10: Trong các câu nói sau đây, câu nào không đúng
a. Liên hiệp quan thuế tạo lập mậu dịch có lợi hơn liên hiệp quan thuế chuyển hướng mậu dịch vì mang đếnn lợi ích cho cả các nước thành viên và các nước không là thành viên
b. Tỷ lệ mậu dịch ở các nước đang phát triển suy giảm vì cơ cấu xuất nhập khẩu
c. Nước lớn không thiệt bằng nước nhỏ khi đánh thuế quan vì dùng chính trị để gây áp lực với các nước nhỏ
d. Bảo vệ một ngành công nghiệp non trẻ là một trong những lý lẽ tốt nhất để biện minh cho chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Bài tập sau đây dùng cho các câu từ 11 - 14

Cho hàm cầu và hàm cung của một quốc gia có dạng như sau:

Qdx = 250 - 50Px; Qsx = 20Px - 30; trong đó Qdx, Qsx là số lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị, Px là giá cả sản phẩm X tính bằng USD. Giả thiết quốc gia này là một nước nhỏ và giá thế giới là Pw = Px = $2

Câu 11: Khi mở cửa mậu dịch tự do, thị trường sản phẩm X của quốc gia này là:
a. Px = $4, TD = 50X, SX = 10X, NK = 40X
b. Px = $2, TD = 100X, SX = 20X, NK = 80X
c. Px = $5, TD = 0X, SX = 70X, NK = 100X
d. Px = $2, TD = 150X, SX = 10X, NK = 140X

Câu 12: Khi chính phủ ấn định một quota nhập khẩu 70X, giá trong nước sẽ là:
a. Px = $2 b. Px = $4 c. Px = $3 d. Tất cả đều sai

Câu 13: Nếu chính phủ dùng hình thức bán giấy phép thì phần thu vô sẽ là:
a. $70 b. $140 c. $90 d. $100

Câu 14: Trong trường hợp này, nếu muốn có một tác động tương tự như quota trên thì mức thuế quan phải là:
a. 100% b. 200% c. 50% d. 70%

Câu 15: Lợi thế so sánh là:
a. Sự khác biệt một cách tương đối về năng suất lao động hoặc chi phí lao động của mỗi quốc gia về một sản phẩm nào đó
b. Một trường hợp đặc biệt của lợi thế tuyệt đối
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai

Các bạn có thể tham khảo tài liệu bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • De-thi-trac-nghiem-Kinh-Te-Quoc-Te.pdf
    67,6 KB · Lượt xem: 233
×
Quay lại
Top