Bài giảng môn tài chính quốc tế biên soạn TS. Đặng Ngọc Đức - ĐH Ngoại Thương

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Đây là bài giảng tài chính quốc tế của TS. Đặng Ngọc Đức - ĐH Ngoại thương , các bạn có thể tham khảo . Nội dung như sau :
Chương 1: Giới thiệu chung về môn học
Các quan điểm khác nhau về Tài chính Quốc tế
Nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế
Cơ sở hình thành và phát triển

Tác động của hoạt động tài chính quốc tế
Mục đích và đối tượng nghiên cứu
Nội dung môn học và phương pháp

Chương 2: Hệ thống tiền tệ quốc tế
§Tổng quan về hệ thống tiền tệ quốc tế
§Hệ thống tiền tệ quốc tế trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914)
§Hệ thống tiền tệ quốc tế trong giai đoạn chiến tranh thế giới (1914-1944)
§Hệ thống tiền tệ quốc tế sau chiến tranh thế giới (1944 – 1990s)
§Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay
§Các tổ chức tài chính quốc tếChương 3: Cán cân thanh toán quốc tế
¡Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế
¡Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế
¡Một số phân tích cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế
¡Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế theo các quan điểm khác nhau
¡Cán cân thanh toán quốc tế của một số nước đang phát triển và Việt Nam
¡Câu hỏi nghiên cứu và thảo luận


Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá
¡Tổng quan về tỷ giá
¡Các chế độ tỷ giá
¡Học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất
¡Các nhân tố tác động đến tỷ giá
¡Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ
¡Chính sách tỷ giá
¡Câu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tập


Chương 5: Thị trường ngoại hối
¡Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế
¡Thị trường ngoại hối
¡Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối
¡Các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối
¡Thị trường ngoại hối của các nước đang phát triển
¡Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối
¡Câu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tậpChương 6: Thị trường vốn quốc tế
oKhái quát về thị trường vốn quốc tế
oThị trường trái phiếu quốc tế
oThị trường cổ phiếu quốc tếChương 7: Thanh toán quốc tế
¡Tổng quan về thanh toán quốc tế
¡Cơ cở của thanh toán quốc tế
¡Các phương tiện thanh toán quốc tế
¡Các phương thức thanh toán quốc tế
¡Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế
¡Câu hỏi thảo luận, nghiên cứu và bài tập


Chương 8: Tín dụng quốc tế và tài trợ ngoại thương
oTổng quan về tín dụng quốc tế
oCác loại hình tín dụng quốc tế
oTín dụng ngắn hạn: Các hình thức tài trợ ngoại thương
oTín dụng dài hạn và phí suất tín dụng
oTín dụng quốc tế và vấn đề nợ nước ngoài
oKhủng hoảng nợ nước ngoài
oCâu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tập

Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá
Nghiệp vụ Swa

nguồn : sưu tầm

 

Đính kèm

  • bai giang-DHNT.rar
    152,8 KB · Lượt xem: 1.594
×
Quay lại
Top