Phân loại L/C

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nội dung :
  1. L/C điểu khoản đỏ (Red Clause L/C)
  2. L/C chuyển nhượng (Transferable L/C)
  3. L/C tuần hoàn (Revolving L/C)
L/C điểu khoản đỏ (Red Clause L/C):

1/ Khái niệm: là L/C mà NHPH cho phép NHTB ứng trước cho người thụ hưởng để mua hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa theo L/C mở.

Tiền ứng trước được lấy từ tài khoản của người mở, nghĩa là tín dụng thương mại, mà không phải là tín dụng của NHTB hay NHPH. NHTB chỉ thực hiện theo điều khoản của L/C mà không cam kết hoặc chịu trách nhiệm về số tiền đó. Việc ứng tiền được NHPH ủy quyền cho NHTB thực hiện. Sau đó (hoặc trước đó) NHPH sẽ (hoặc đã) trích tài khoản của người mở chuyển (hoặc trả) cho NHTB.

2/ Tên gọi:

Gọi là L/C điều khoản đỏ vì trước đây được in bằng mực đỏ để tăng sự chú ý. Từ “Red Clause” ngày nay được dùng nhiều thuật ngữ khác nhau như: “Advance Clause” (điều khoản ứng trước), hoặc “Special Clause” (điều khoản đực biệt). Theo đó, người mở L/C cam kết tài trợ cho nhà xuất khẩu ngay khi L/C được mở.

Với “Điều khoản đỏ”, NHPH cam kết ứng một số tiền nhất định của L/C khi nhận được các chứng từ, thông thường là:

- Hối phiếu của số tiền ứng trước,

- Hóa đơn,

- Giấy nhận nợ hoặc cam kết giao hàng.

Rủi ro trong thanh toán L/C có điều khoản đỏ là tiền ứng trước có thể bị sử dụng không đúng mục đích, chứng từ do nhà xuất khẩu xuất trình có thể không phù hợp hoặc người xuất khẩu không hoàn thành được việc sản xuất hàng hóa mà cũng không hoàn lại được tiền ứng trước cho ngân hàng.

Để tăng thêm độ an toàn các bên có thể thỏa thuận về việc phát hành một L/C điều khoản đỏ có bảo đảm, còn gọi là tín dụng điều khoản xanh.Nghĩa là bên cạnh các chứng từ như trên người hưởng lợi còn phải xuất trình thêm thư bảo lãnh của một ngân hàng, hoặc giấy nhập kho chứng minh việc hàng tập kết chuẩn bị giao cho mua. Điều khoản ứng trước này phải được người yêu cầu mở L/C qui định cụ thể và chịu trách nhiệm đối với ngân hàng phát hành L/C về điều khoản đó.
........
Các bạn có thể tải chi tiết tài liệu tại file bên dưới
ST​
 

Đính kèm

  • TT546129.doc
    72 KB · Lượt xem: 311
×
Quay lại
Top