HARD TO SAY I'M SORRY (Lời Dịch Anh Việt) Chicago

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.139
HARD TO SAY I'M SORRY
Chicago

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1EedSt7cK2LUxjGA9ybw1JvA1fy-vxpZF/view?usp=sharing

Everybody needs a little time away
Ai cũng cần chút thời gian một lúc nào
I heard her say, from each other
Ta nghe nàng bảo, để cách xa nhau
Even lovers need a holiday
Ngay cả tình nhân cũng cần một ngày lễ
Far away, from each other
Để mà không phải ở gần kề

Hold me now
Chặt vòng tay
It's hard for me to say I'm sorry
Khó cho anh để tỏ bày, thật tiếc thay
I just want you to stay
Anh chỉ muốn em ở lại

After all that we've been through
Sau tất cả những gì mình được mình chưa
I will make it up to you, I promise to
Anh sẽ đền bù khỏa lấp cho em, anh hứa
And after all that's been said and done
Sau tất cả những điều được làm được nói
You're just the part of me I can't let go
Em là một phần của anh không thể tách rời

Couldn't stand to be kept away
Không chịu nỗi cách biệt đọa đày
Just for the day, from your body
Xa dù chỉ một ngày khỏi thân hình ấy
Wouldn't want to be swept away
Cũng chẳng muốn bị cuốn đi dặm trường
Far away, from the one that I love
Xa biền biệt khỏi người anh thương

Hold me now
Vòng tay siết
It's hard for me to say I'm sorry
Khó cho anh để tỏ bày, anh thật tiếc
I just want you to know
Anh chỉ muốn em biết

Hold me now
Ôm chặt nha
I really want to tell you I'm sorry
Khó cho anh để tỏ bày, anh tiếc quá
I could never let you go
Anh không thể để em rời xa

After all that we've been through
Sau tất cả những gì mình được mình chưa
I will make it up to you, I promise to
Anh sẽ đền bù khỏa lấp cho em, anh hứa
And after all that's been said and done
Sau tất cả những điều được làm được nói
You're just the part of me I can't let go
Em là một phần của anh không thể tách rời

After all that we've been through
Sau tất cả những gì mình đã trải
I will make it up to you, I promise to
Anh sẽ đền cho em, lời anh giữ mãi
You're going to be the lucky one
Em sẽ là người luôn gặp duyên may

(Get Away)
When we get there gonna jump in the air
Về bên ấy ta nhảy lên cao tận trời mây
No one'll see us because there's nobody there
Không ai thấy ta vì chẳng có ai ở đấy
After all, you know we really don't care
Sau tất cả, em biết mình không còn phải lo
Hold on, I'm going to take you there
Này nhỏ, anh đưa em về bên đó

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Top