LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
HAPPY SONGBoney M

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/278530643306560

We are down, we are crazy fools everyday at school.
Ta thấy chán phải là kẻ ngốc cuồng say ở trường suốt ngày
Teachers here, teachers there,
Đây bà Cô, kia ông Thầy
Books and books, they are everywhere.
Nào sách, nào vở bày nơi kia chốn này

Come on boys, we need to dance,
Thôi nào các cậu, ta cần nhảy
we have got a good chance.
Mình đã có một dịp may
Lay your problems on the floor,
Ném bộn bề ngổn ngang xuống sàn
clap your hands and sing once more:
cùng vỗ tay lần nữa ta hát vang:
Everybody, let's go to the "King",
Mọi người ơi, ta hãy thành 1 ông hoàng
We can dance there,
Ta nhảy nơi đây,
dance and eat an ice-cream.
Cùng múa hát cùng ăn kem cây
Everybody dancing all night long,
Cả bọn ta nhảy múa suốt đêm trường,
Try to do it, sing a happy song.
Gắng lên cố lên, hát khúc ca vui sướng
Everybody, dzou dzou
Mọi người ơi, dzô dzô
Music, dancing in the night,
Nhạc hay, múa đẹp trọn đêm nay
we can get so high,
tâm hồn sẽ cao bay
For no reason no long stop,
Không cớ gì mà phải dừng lại
now's the time to go to the top.
Giờ tới lúc ta tới đỉnh vui say

It's a sweeter happy song,
Ca khúc vui sướng ngọt như đường
we'll sing all night long.
Ta sẽ hát suốt đên trường
Lay your problems on the floor,
Ném bộn bề ngổn ngang xuống sàn
clap your hands and sing once more:
cùng vỗ tay lần nữa ta hát vang:
Everybody, let's go to the "King",...
Mọi người ơi, ta hãy thành 1 ông hoàng

It's time to dance, it's time to sing, sing a happy song, a happy song.
Đến lúc để múa, tới thời để hát, ca vang một bài vui cửa vui nhà
Let's go, let's go boys, come with me and sing, sing a happy song.
Ta hãy, nào các cậu, cùng với mình ngân nga một khúc hoan ca

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top