Hỏi Giúp em mấy câu hỏi or tài liệu liên quan nha (sắp thi rùi)

hoangtuvuitinh

Thành viên mới
Tham gia
19/5/2012
Bài viết
2
Tình hình là em sắp thi môn đường lối đảng cộng sản, có mấy câu hỏi, anh chị nào có đáp án cho em nha

Đây là 10 câu hỏi

1/. Hoàn cảnh lịch sử, n.dung cơ bản đường lối k/chiến chống thực dân Pháp xâm lược?
2/. Hoàn cảnh lịch sử, n.dung đường lối CM dân tộc dân chủ nhân dân do Đại hội đại biểu lần II tháng 2/1951 đề ra( còn gọi là chính cương của Đảng lao động VN)?
3/Nội dung cơ bản đường lối chiến lược chung của CMVN do do Đại hội đại biểu lần III tháng 9/1960 đề ra
4/. Hoàn cảnh lịch sử, n.dung cơ bản đường lối k/chiến chống Mỹ cứu nước trên cả nước do hội nghị TW lần thứ 11(3-1965) lần thứ 12(12-1965) đề ra.
5/. Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
6/. Mục tiêu, quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
7/. Mục tiêu, quan điểm xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
8/. Quan điểm và chủ trương về xây dựng và phát triển nền VH
9/. Quan điểm, chủ trương về giải quyết các vấn đề XH
10/.Nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế
 

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
cái này không gửi qua tường nhà tui. Làm sao tui biết mà giúp.
 
Top