1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  DARK HORSE (Lời Dịch Anh Việt) Katy Perry & Juicy J

  DARK HORSE
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Katy Perry and Juicy J

  Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/178635599962732/

  + Aphrodite is an ancient Greek goddess, the Goddess of Love, associated with love, beauty, pleasure, passion and procreation.
  + lil' mamma = little too attractive women
  + Shorty = shawty = girlfriend = sexy women
  + be sprung = be infatuated with someone = cuồng dại / mê tít / mê đắm
  + dark horse = ẩn mã

  Oh, no
  Yeah
  Ya'll know what it is
  Người sẽ biết chuyện là gì
  Katy Perry
  Juicy J, aha
  Let's rage
  Nổi phong ba

  I knew you were
  Ta biết chàng sẽ
  You were gonna come to me
  Chàng sẽ cất bước về bên này
  And here you are
  Và giờ chàng đây
  But you better choose carefully
  Nhưng tất hơn chàng cẩn trọng để ý
  'Cause I, I'm capable of anything
  Và ta, ta có quyền năng về bất cứ gì
  Of anything and everything
  Về mọi thứ và bất kể chi

  Make me your Aphrodite
  Biến em thành Tình Nữ Thánh
  Make me your one and only
  Hóa em độc nhất chỉ cho anh
  But don't make me your enemy, your enemy, your enemy
  Nhưng không thành kẻ thù của anh, kẻ thù, kẻ thù bên cạnh

  So you wanna play with magic
  Vậy chàng muốn đùa với phép yêu ma
  Boy, you should know what you're falling for
  Thì chàng nên biết vì đâu chàng sa ngã
  Baby do you dare to do this?
  Cưng à, chàng dám không làm hả?
  Cause I'm coming at you like a dark horse
  Vì ta sẽ đồng hành với chàng như nàng ẩn mã
  Are you ready for, ready for
  Chàng sẵn sàng chưa, đón phép này
  A perfect storm, perfect storm
  Đại cuồng phong, bão cấp mười hai
  Cause once you're mine, once you're mine
  Vì khi vào tay ta, chàng ở mãi
  There is no going back
  Không có đường trở lại

  Mark my words
  Nhớ lời nguyền
  This love will make you levitate
  Tình này sẽ đưa anh thăng thiên
  Like a bird
  Như cánh chim
  Like a bird without a cage
  Như cánh chim sổ lồng chao liệng
  But down to earth
  Nhưng trở về thực tiễn
  If you choose to walk away, don't walk away
  Nếu anh chọn lối đi riêng, đừng xa em biền biệt
  It's in the palm of your hand now baby
  Duyên phận giờ nằm trong lòng bàn tay cưng nhé
  It's a yes or no, no maybe
  Hoặc có hoặc không hoặc có lẽ
  So just be sure before you give it all to me
  Vậy phải chắc trước khi anh trao trọn đời cho em
  All to me, give it all to me
  Hết cho em, trao hết tình cho em

  So you wanna play with magic
  Vậy chàng muốn đùa với phép yêu ma
  Boy, you should know what you're falling for
  Thì chàng nên biết vì đâu chàng sa ngã
  Baby do you dare to do this?
  Cưng à, chàng dám không hả?
  Cause I'm coming at you like a dark horse
  Vì ta sẽ đồng hành với chàng như nàng ẩn mã
  Are you ready for, ready for
  Chàng sẵn sàng chưa, đón phép này
  A perfect storm, perfect storm
  Đại cuồng phong, bão cấp mười hai
  Cause once you're mine, once you're mine
  Vì khi vào tay ta, chàng ở mãi
  There is no going back
  Không có đường trở lại

  Uh
  She's a beast
  Nàng là yêu ma
  I call her Karma (Nữ Quái)
  Ta gọi nàng Karma
  She eats your heart out
  Nàng ăn tươi tim ngươi
  Like Jeffrey Dahmer
  Như Sát Thủ Dahmer
  Be careful
  Bảo trọng thôi
  Try not to lead her on
  Đừng cố đưa đường dẫn lối
  Shorty's heart is on steroids (thuốc kích thích)
  Tim người đẹp bơm đầy steroids
  Cause her love is so strong
  Vì tình nàng mạnh vô đối
  You may fall in love
  Ngươi sẽ yêu mê man
  When you meet her
  Khi ngươi gặp nàng
  If you get the chance you better keep her
  Nếu có cơ may, ngươi tốt hơn giữ nàng lại
  She's sweet as pie but if you break her heart
  Nàng ngọt như bánh bơ, nhưng nhỡ làm tim nàng tê tái
  She'll turn cold as a freezer
  Nàng hóa lạnh băng như tủ đông giá
  That fairy tale ending with a knight in shining armor
  Chuyện thần tiên đó kết thúc với chành hiệp sĩ giáp bào sáng lóa
  She can be my Sleeping Beauty
  Nàng là Công Chúa Ngủ Trong Rừng
  I'm gon' put her in a coma
  Ta sẽ đua nàng vào mê hồn trận
  Woo!
  Woo!
  Damn I think I love her
  Trời hỡi ta nghĩ ta yêu nàng
  Shorty so bad, I'm sprung and I don't care
  Hồng nhan xử tệ, ta cuồng mê, nhưng chẳng màng
  She ride me like a roller coaster
  Nàng cưỡi ta như tàu lượn băng băng
  Turned the bedroom into a fair
  Biến phòng the thành cái chợ làng
  Her love is like a drug
  Tình nàng như thuốc phiện
  I was tryna hit it and quit it
  Ta cố chơi một liều và rồi cai nghiện
  But lil' mama so dope
  Nhưng nữ sắc thì thành nghiêng
  I messed around and got addicted
  Ta cuồng điên và đâm ra nghiền

  So you wanna play with magic
  Vậy chàng muốn đùa với phép yêu ma
  Boy, you should know what you're falling for
  Thì chàng nên biết vì đâu chàng sa ngã
  Baby do you dare to do this?
  Cưng à, chàng dám không hả?
  Cause I'm coming at you like a dark horse
  Vì ta sẽ đồng hành với chàng như nàng ẩn mã
  Are you ready for, ready for
  Chàng sẵn sàng chưa, đón phép này
  A perfect storm, perfect storm
  Đại cuồng phong, bão cấp mười hai
  Cause once you're mine, once you're mine
  Vì khi vào tay ta, chàng ở mãi
  There is no going back
  Không có đường trở lại

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP