Infographic DARK HORSE (Lời Dịch Anh Việt) Katy Perry & Juicy J

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.196
DARK HORSE
Katy Perry and Juicy J

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/178635599962732/

+ Aphrodite is an ancient Greek goddess, the Goddess of Love, associated with love, beauty, pleasure, passion and procreation.
+ lil' mamma = little too attractive women
+ Shorty = shawty = girlfriend = sexy women
+ be sprung = be infatuated with someone = cuồng dại / mê tít / mê đắm
+ dark horse = ẩn mã

Oh, no
Yeah
Ya'll know what it is
Người sẽ biết chuyện là gì
Katy Perry
Juicy J, aha
Let's rage
Nổi phong ba

I knew you were
Ta biết chàng sẽ
You were gonna come to me
Chàng sẽ cất bước về bên này
And here you are
Và giờ chàng đây
But you better choose carefully
Nhưng tất hơn chàng cẩn trọng để ý
'Cause I, I'm capable of anything
Và ta, ta có quyền năng về bất cứ gì
Of anything and everything
Về mọi thứ và bất kể chi

Make me your Aphrodite
Biến em thành Tình Nữ Thánh
Make me your one and only
Hóa em độc nhất chỉ cho anh
But don't make me your enemy, your enemy, your enemy
Nhưng không thành kẻ thù của anh, kẻ thù, kẻ thù bên cạnh

So you wanna play with magic
Vậy chàng muốn đùa với phép yêu ma
Boy, you should know what you're falling for
Thì chàng nên biết vì đâu chàng sa ngã
Baby do you dare to do this?
Cưng à, chàng dám không làm hả?
Cause I'm coming at you like a dark horse
Vì ta sẽ đồng hành với chàng như nàng ẩn mã
Are you ready for, ready for
Chàng sẵn sàng chưa, đón phép này
A perfect storm, perfect storm
Đại cuồng phong, bão cấp mười hai
Cause once you're mine, once you're mine
Vì khi vào tay ta, chàng ở mãi
There is no going back
Không có đường trở lại

Mark my words
Nhớ lời nguyền
This love will make you levitate
Tình này sẽ đưa anh thăng thiên
Like a bird
Như cánh chim
Like a bird without a cage
Như cánh chim sổ lồng chao liệng
But down to earth
Nhưng trở về thực tiễn
If you choose to walk away, don't walk away
Nếu anh chọn lối đi riêng, đừng xa em biền biệt
It's in the palm of your hand now baby
Duyên phận giờ nằm trong lòng bàn tay cưng nhé
It's a yes or no, no maybe
Hoặc có hoặc không hoặc có lẽ
So just be sure before you give it all to me
Vậy phải chắc trước khi anh trao trọn đời cho em
All to me, give it all to me
Hết cho em, trao hết tình cho em

So you wanna play with magic
Vậy chàng muốn đùa với phép yêu ma
Boy, you should know what you're falling for
Thì chàng nên biết vì đâu chàng sa ngã
Baby do you dare to do this?
Cưng à, chàng dám không hả?
Cause I'm coming at you like a dark horse
Vì ta sẽ đồng hành với chàng như nàng ẩn mã
Are you ready for, ready for
Chàng sẵn sàng chưa, đón phép này
A perfect storm, perfect storm
Đại cuồng phong, bão cấp mười hai
Cause once you're mine, once you're mine
Vì khi vào tay ta, chàng ở mãi
There is no going back
Không có đường trở lại

Uh
She's a beast
Nàng là yêu ma
I call her Karma (Nữ Quái)
Ta gọi nàng Karma
She eats your heart out
Nàng ăn tươi tim ngươi
Like Jeffrey Dahmer
Như Sát Thủ Dahmer
Be careful
Bảo trọng thôi
Try not to lead her on
Đừng cố đưa đường dẫn lối
Shorty's heart is on steroids (thuốc kích thích)
Tim người đẹp bơm đầy steroids
Cause her love is so strong
Vì tình nàng mạnh vô đối
You may fall in love
Ngươi sẽ yêu mê man
When you meet her
Khi ngươi gặp nàng
If you get the chance you better keep her
Nếu có cơ may, ngươi tốt hơn giữ nàng lại
She's sweet as pie but if you break her heart
Nàng ngọt như bánh bơ, nhưng nhỡ làm tim nàng tê tái
She'll turn cold as a freezer
Nàng hóa lạnh băng như tủ đông giá
That fairy tale ending with a knight in shining armor
Chuyện thần tiên đó kết thúc với chành hiệp sĩ giáp bào sáng lóa
She can be my Sleeping Beauty
Nàng là Công Chúa Ngủ Trong Rừng
I'm gon' put her in a coma
Ta sẽ đua nàng vào mê hồn trận
Woo!
Woo!
Damn I think I love her
Trời hỡi ta nghĩ ta yêu nàng
Shorty so bad, I'm sprung and I don't care
Hồng nhan xử tệ, ta cuồng mê, nhưng chẳng màng
She ride me like a roller coaster
Nàng cưỡi ta như tàu lượn băng băng
Turned the bedroom into a fair
Biến phòng the thành cái chợ làng
Her love is like a drug
Tình nàng như thuốc phiện
I was tryna hit it and quit it
Ta cố chơi một liều và rồi cai nghiện
But lil' mama so dope
Nhưng nữ sắc thì thành nghiêng
I messed around and got addicted
Ta cuồng điên và đâm ra nghiền

So you wanna play with magic
Vậy chàng muốn đùa với phép yêu ma
Boy, you should know what you're falling for
Thì chàng nên biết vì đâu chàng sa ngã
Baby do you dare to do this?
Cưng à, chàng dám không hả?
Cause I'm coming at you like a dark horse
Vì ta sẽ đồng hành với chàng như nàng ẩn mã
Are you ready for, ready for
Chàng sẵn sàng chưa, đón phép này
A perfect storm, perfect storm
Đại cuồng phong, bão cấp mười hai
Cause once you're mine, once you're mine
Vì khi vào tay ta, chàng ở mãi
There is no going back
Không có đường trở lại

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Quay lại
Top