BRING MY FLOWERS NOW (Lời Dịch Anh Việt) 2 Grammy Awards / Tanya Tucker

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.158
BRING MY FLOWERS NOW
(The 2020 Grammy Awards for Best Country Song)Tanya Tucker (The 2020 Grammy Awards for Best Country Song & Best Country Album)

Album Nhạc Đồng Quê Của Năm: “While I’m Livin” - Tanya Tucker
Ca Khúc Đồng Quê Xuất Sắc Nhất: “Bring My Flowers Now” - Tanya Tucker


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/233104227849202/

Bring my flowers now, while I'm living
Giờ mang hoa cho ta khi ở dương trần
I won't need your love when I'm gone
Ta chẳng cần tiếc thương khi về âm phủ
Don't spend time, tears, or money
Đừng nhỏ thời gian, tiền bạc, nước mắt
On my old breathless body
Trên cái xác già hơi thở tắt
If your heart is in them flowers, bring 'em on
Nếu tấm lòng gửi gắm trong hoa, hãy mang tặng

All the miles cast a long shadow
Suốt dặm trường phủ bóng đổ dài
I'd take a couple back if I could
Nếu có thể đôi lần lối xưa trở lại
I'd have learned to play guitar
Học chơi đàn ghi-ta thuở ấy
Tell my daddy more I loved him
Thương ông nhiều, xin bảo cha hiền
But I believe, for the most part, I done good
Nhưng ta tin, gần trọn cuộc đời, ta sống thiện

There's always sunrise and rainbows and babies
Luôn luôn có rạng đông, cầu vồng, bé thơ ngây
And the little things I cherish on my way
Và những điều nho nhỏ ta ấp ủ trên lối này
Even though one day
Dẫu chỉ có một ngày
They'll bury me and Jesse Ray
Chôn ta cùng chú ngựa Jesse Ray
I just know we're gonna ride again someday
Chỉ biết một ngày ta và chú cùng phi nước đại

Bring my flowers now, while I'm living
Giờ mang hoa cho ta khi ở dương trần
I won't need your love when I'm gone
Ta chẳng cần tiếc thương khi về âm phủ
Don't spend time, tears, or money
Đừng nhỏ thời gian, tiền bạc, nước mắt
On my old breathless body
Trên cái xác già hơi thở tắt
If your heart is in them flowers, bring 'em on
Nếu tấm lòng gửi gắm trong hoa, hãy mang tặng

The days are long, but the years are lightning
Ngày lê bước dài, nhưng năm như tia chớp bay
They're bright and they will never strike again
Rất lộng lẫy và rồi chẳng bao giờ lóe sáng lại
I wish I'd been a better friend
Đã là người bạn tốt hơn, phải chi
A better daughter to my mother
Con gái ngoan của mẹ, ước gì
There's no going back when your back's against the wind
Chẳng có lối nào về khi xoay lưng ngược gió cuốn đi

So if you got love, then you're sittin' on a gold mine
Vậy nếu có lòng, dù anh ngồi trên vàng khối cả mỏ
And you can't take it with you when you go
Và khi anh khuất, anh chẳng thể mang theo nó
So don't wait to help your sister
Nên đừng chờ giúp em, giúp chị
Forgive your brother and your neighbor
Thứ tha cho huynh đệ, láng giềng hủ hỉ
We all think we've got the time until we don't
Ta đều nghĩ ta có thời gian mãi khi nghĩ lại

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top