tanya tucker

  1. LEQUOCAN

    BRING MY FLOWERS NOW (Lời Dịch Anh Việt) 2 Grammy Awards / Tanya Tucker

    BRING MY FLOWERS NOW (The 2020 Grammy Awards for Best Country Song) Tanya Tucker (The 2020 Grammy Awards for Best Country Song & Best Country Album) Album Nhạc Đồng Quê Của Năm: “While I’m Livin” - Tanya Tucker Ca Khúc Đồng Quê Xuất Sắc Nhất: “Bring My Flowers Now” - Tanya Tucker...
Quay lại
Top