LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.158
ALWAYS SOMEWHERE
Scorpions


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/242831353543156/

Arrive at seven the place feels good
Đến lúc 7 giờ, chốn ấy cũng hay hay
No time to call you today
Chẳng đủ giờ để gọi em hôm nay
Encores till eleven then Chinese food
Diễn lại mãi 11 giờ, cơm Tàu dùng bữa
Back to the hotel again
Lại trở về khách sạn lần nữa

I call your number the line ain't free
Anh gọi số em, đường dây không rảnh
I like to tell you come to me
Muốn bảo với em đến bên anh
A night without you seems like a lost dream
Một đêm vắng em dường như mộng lạc trôi
Love I can't tell you how I feel
Thương ơi, nỗi niềm trong anh không tả nỗi

Always somewhere
Chốn nào bôn ba
Miss you where I've been
Nhớ em nơi anh qua
I'll be back to love you again
Anh sẽ về trong tình em quê nhà

Always somewhere
Cõi nào lênh đênh
Miss you where I've been
Nhớ em nơi anh đến
I'll be back to love you again
Anh sẽ về trong tình em trìu mến

Another morning another place
Mỗi sáng tinh mơ, lại ở một nơi
The only day off is far away
Mong một ngày nghỉ ngơi còn xa vợi
But every city has seen me in the end
Rồi phố phường anh qua mong cuối lối
And brings me to you again
Để mang anh về nơi em đợi

Always somewhere
Chốn nào bôn ba
Miss you where I've been
Nhớ em nơi anh qua
I'll be back to love you again
Anh sẽ về trong tình em quê nhà

Always somewhere
Cõi nào lênh đênh
Miss you where I've been
Nhớ em nơi anh đến
I'll be back to love you again
Anh về nhà trong tình em trìu mến

Oh
Ôi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top