10000 HOURS (Vietsub) Dan + Shay and Justin Bieber

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
10000 HOURSDan + Shay & Justin Bieber

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/279512419875049/

Do you love the rain? Does it make you dance?
Em có yêu mưa bay? Mưa làm em nhún nhảy?
When you're drunk with your friends at a party?
Khi em ngà say tiệc tùng với bạn hiền?
What's your favorite song? Does it make you smile?
Khúc ca mà em chuộng riêng? Có làm em cười duyên?
Do you think of me?
Về anh, em có nghĩ?

When you close your eyes
Khi em khép đôi bờ mi
Tell me what are ya dreaming?
Bào anh em đang mộng mơ chi?
Everything, I wanna know it all
Mọi điều! anh muốn biết từng mi li

I'd spend 10,000 hours and 10,000 more
Anh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm
Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
Ôi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em
And I might never get there but I'm gonna try
Và có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may
If it's 10,000 hours or the rest of my life
Nhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại
I'm gonna love you (Ooh)
Anh vẫn mãi yêu em

Do you miss the road that you grew up on?
Em còn nhớ con đường em lớn thành con gái?
Did you get your middle name from your grandma?
Có phải em đã lấy tên lót từ bà ngoại?
When you think about your forever now
Khi em nghĩ về chuyện dài lâi mai này
Do you think of me?
Em có nhớ đến anh đây?

When you close your eyes
Khi em khép đôi bờ mi
Tell me what are ya dreaming?
Bào anh em đang mộng mơ chi?
Everything, I wanna know it all
Mọi điều! anh muốn biết từng mi li

I'd spend 10,000 hours and 10,000 more
Anh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm
Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
Ôi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em
And I might never get there but I'm gonna try
Và có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may
If it's 10,000 hours or the rest of my life
Nhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại
I'm gonna love you (Ooh)
Anh vẫn yêu em mãi
I'm gonna love you
Anh vẫn mãi yêu em

Ooh, want the good and the bad, everything in between
Ôi, muốn biết cả lành lẫn dữ, giữa hai thái cực, mọi thứ
Ooh, gotta cure my curiosity
Ối, nhờ em chữa hộ tò mò thói hư

Ooh yeah, I'd spend 10,000 hours and 10,000 more
Ối à, anh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm
Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
Ôi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em
And I might never get there but I'm gonna try
Và có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may
If it's 10,000 hours or the rest of my life
Nhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại
I'm gonna love you (Ooh)
Anh vẫn yêu em mãi
I'm gonna love you
Anh vẫn mãi yêu em

Translated and Subtitled by Lê Quốc An


[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Hiệu chỉnh:
10000 HOURS (Vietsub) Dan + Shay and Justin Bieber
 
Quay lại
Top