Unit 8 lớp 10 Language soanbaitap.com

backlinkmko

Thành viên
Tham gia
14/9/2021
Bài viết
0
Unit 8 lớp 10
1. Complete these sentences with suitable words from the box.
(Hoàn thành những câu này với những từ phù hợp trong khung.)
Hướng dẫn giải:
1. pay 2. discrimination 3. right
4. gender 5. inequality
Tạm dịch:
1. Người phụ nữ đang yêu cầu việc trả lương bằng nhau cho những công việc bằng nhau.
2. Tôi nghĩ rằng đây là một trường hợp rõ ràng của việc phân biệt phụ nữ.
3. Giáo dục cho tất cá có nghĩa là mọi người đều có quyền nhận được sự giáo dục.
4. Bình đẳng giới có nghĩa là nam và nữ đều được đôi xử công bằng.
5. Phụ nữ ở những quốíc gia đang phát triển đang chiến đấu chông lại việc bất bình đẳng giới.
2. Choose the correct words in the following sentences.
(Chọn từ đúng trong những câu sau.)
Hướng dẫn giải:
1. electronic
2. player
3. television shows
4. tablet
5. software
Tạm dịch:
1. Sử dụng một thiết bị điện tử như là máy tính xách tay, bạn có thể học tiếng Anh hiệu quả.
2. Để chạy băng nghe và CD, bạn chỉ cần một máy cassette hoặc máy phát CD.
3. Xem và nghe chương trình truyền hình tiếng Anh là một cách xuất sắc để học tiếng Anh.
4. Một máy tính bảng là một máy tính di động mà cũng được dùng phổ biến cho việc học ngôn ngữ.
5. Phần mềm biên dịch ngôn ngữ cho phép bạn dịch từ một ngôn ngừ này sang một ngôn ngữ khác.
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/chu-de/unit-8-lop-10
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
 
×
Quay lại
Top