Unit 10 lớp 9 Looking back soanbaitap.com

backlinkmko

Thành viên
Tham gia
14/9/2021
Bài viết
0
Unit 10 lớp 9 Looking back
Task 1. Complete the sentences using the prompts provided.
Hướng dẫn giải:
1. satellite
Tạm dịch: Vinasat -1 là vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, cái đã được phóng vào năm 2008.
2. parabolic flight
Tạm dịch: Trải nghiệm trạng thái không trọng lực trên chuyến bay mô phỏng là một phần của chương trình đào tạo phi hành gia.
3. habitable
Tạm dịch: Năm 2015 NASA đã khám phá một hành tinh giống Trái Đất cái mà có thể sinh sống được vì nó có những điều kiện phù hợp để cung cấp nước và thậm chí có sự sống.
4. attach
Tạm dịch: Ở ISS các phi hành gia phải dính chặt họ lại với nhau để mà họ không trôi lơ lửng xung quanh.
5. spacecraft
Tạm dịch: Rẻ hơn để xây một tàu vũ trụ không người lái so với có người lái.
6. meteorites
Tạm dịch: Một trong những mẩu thiên thạch lớn nhất trên Trái Đất là Hoba từ tây nam châu Phi, nặng khoảng 54,000kg.
Task 2. Which verbs go with which phrases?
Hướng dẫn giải:
1. f: phóng tàu không gian
2. d: quay quanh trái đất
3. e: trải nghiệm trạng thái không trọng lực
4. a: sống ở trạm ISS
5. c: tập luyện để trở thành phi hành gia
6. b: làm thí nghiệm
...
Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/chu-de/unit-10-lop-9
Thông tin
Mail: soanbaitaponline@gmail.com
Website: https://soanbaitap.com
Social

Brand

See more
 
×
Quay lại
Top